Collage av medverkande i programmet.

45-minuters seminarier

Torsdag den 26 september

12.00–12.45 Isol – mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013

Se seminariet på webben

”Isol skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd. Hennes bilder vibrerar av energi och explosiva känslor. Med en återhållen palett och ständigt nya bildlösningar tänjer hon på invanda perspektiv och flyttar bilderboksmediets gränser. Hon utgår från barns klara blick på världen och ger deras frågor drastiska uttryck och öppna svar. Med befriande humor och lätthet behandlar hon även tillvarons mörkare sidor.” Så lyder juryns motivering.

Möt den argentinska bilderbokskonstnären, illustratören, författaren och sångerskan Isol (Marisol Misenta) i ett samtal med juryledamoten och författaren Mats Kempe.
Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).
Språk: engelska.

14.00–14.45 Men läs då unge! 

Se seminariet på webben

Att kunna läsa är en samhälls- och demokratifråga. Varningsklockan ringde när Litteraturutredningen klargjorde att barns och ungas läsförmåga fortsätter sjunka dramatiskt. Hur påverkas samhället på sikt av en minskande läsförståelse? På alla fronter satsas det nu på läsfrämjande insatser. Men vad betyder det egentligen? Vilka vägar leder till ökad läslust för barn och unga?

Medverkande: Johanna Koljonen, författare och journalist, Ann Steiner, lektor i litteraturvetenskap, och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning.
Moderator: Daniel Sandström, kulturchef Svenska Dagbladet.
Arr: Kulturrådet, UR och Riksbankens Jubileumsfond.

17.00–17.45 Litteratur och läsfrämjande i en digital samtid och framtid

Lyssna på seminariet

E-boken håller på att få ett genombrott i Sverige, vilket märks på bokmarknad och bibliotek – både försäljning och utlåning ökar. Hur påverkar digitaliseringen kvaliteten och bredden av skön- och facklitteratur på folkbiblioteken? Hur kan folkbiblioteken skapa läslust och mervärden kring e-boken?

Medverkande: Pelle Andersson, förläggare och vd Ordfront, Maria Ekendahl, projektledare Stockholms stadsbibliotek, och Ann Steiner, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap.
Moderator: Johanna Koljonen, journalist, författare och ledamot av Litteraturutredningen.
Arr: Kulturrådet

Fredag den 27 september

14.00–14.45 Litteraturens status på folkbiblioteken

Se seminariet på webben

Litteraturutredningen pekar på skol- och folkbibliotekarier som de som ska främja läsning och läslust i och utanför skolan. Den nya bibliotekslagen skärper dessutom skrivningen ytterligare om folkbibliotekens uppgift för litteratur och läsfrämjande. Den stora frågan är då om bibliotekarierna har tillräcklig kunskap och kompetens? Vilket utrymme har det läsfrämjande uppdraget på biblioteken? Var ligger ansvaret för bibliotekariernas kompetensutveckling?

Medverkande: Jenny Lindh, bibliotekarie Kulturhuset i Stockholm, Karin Linder, ordförande DIK, Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Margareta Rodin Lundberg, prefekt Bibliotekshögskolan.
Moderator: Signe Westin, enhetschef Kulturrådet.
Arr: Kulturrådet.

Header logo