Aktuella utlysningar

Stöd för samarbetsprojekt inom Kreativa Europa
EACEA utlyser för andra gången i den nya programperioden stöd till europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa.

Utlysningen öppnar i juli och sista ansökningsdatum är den 1 oktober kl. 12.00.

Efter denna utlysning är nästa möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt den 1 oktober 2015.

Läs mer stöd för samarbetsprojekt inom Kreativa Europa


Stöd för kulturutbyte mellan Asien och Europa
Asia-Europe Foundation (ASEF) utlyser medel för kulturutbyten mellan organisationer i Europa och Asien. Projekten ska äga rum mellan den 1 april och den 30 november 2015. Ansökan kan gälla aktiviteter inom alla konstområden.

Sista ansökningsdatum är den 15 juli 2014.

Läs mer om Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe

Läs om utlysningen på Trans Europe Halles webbplats


Utlysning för kulturfestivaler i Europa
Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) är en ny internationell festivalplattform som startats som ett pilotprojekt av European Festivals Association med stöd från EU. 

De mest innovativa kulturfestivalerna kommer att väljas ut och få EFFE:s utmärkelse och pris (EFFE Festival Label and Award). En internationell festivaljury och experter inom olika konstområden kommer ansvarar för urvalsprocessen.

I EU:s 28 medlemsstater kommer det finnas så kallades festivalhubbar som ansvarar för att utveckla EFFE-plattformen i respektive land.
EFFE:s utmärkelse och pris kommer att delas ut för första gången under hösten 2015. Då kommer även en multimedia-guide över högkvalitativa Europeiska kulturfestivaler att lanseras.

Festivaler kan ansöka om att delta i plattformen senast den 15 november 2014.

Läs mer utlysning för kulturfestivaler i Europa


European Cultural Foundation (ECF) Idea Camp
ECF efterlyser idéer till konstområdesövergripande samarbeten i Europa som handlar om att skapa offentliga rum.

Sista ansökningsdatum är den 15 juli 2014.
Läs mer om European Cultural Foundation Idea Camp

Header logo