Bild av två fåtöljer på scen. Foto: Henrik Olofsson

Beslut om stöd till plattformar och nätverk inom Kreativa Europa

I den nya stödformen för europeiska plattformar beviljades totalt fem plattformar inom musik, dans, litteratur, cirkus och street art stöd om sammanlagt 2,3 miljoner euro. Totalt inkom 24 ansökningar.

Föreningen Littfest, Umeås internationella litteraturfestival, deltar som enda svenska organisation i plattformen e-merging creativity med fokus på litteratur. Koordinatorerna för Littfest Patrik Tornéus och Erik Jonsson är glada, men också smått överraskade, över att plattformen i den hårda konkurrensen var en av de fem som fått stöd. 

– Det känns väldigt roligt. Plattformen är helt i linje med hur vi redan i dag arbetar: att tala om litteratur och presentera intressanta lokala, regionala, nationella och internationella författarskap på nya sätt, säger Erik Jonsson.

e-merging creativity är ett projekt som inkluderar etablerade 11 litteraturfestivaler från olika delar av Europa. Förutom Littfest deltar även Beletrina Academic Press, Ljubljana (Slovenien), ARS Poetica O.Z. (Slovakien), Circolo dei ViaggiatorI nel tempo (Italien), Instytut Kultury Miejskiej/City Culture Institute (Polen), Ledbury Poetry Festival (Storbritannien) Nacionalna ustanova Struski veceri na poezijata – Struga (Makedonien), Poetinis Druskininkų Ruduo/Druskininkai Poetic Fall (Litauen) Poëziecentrum VZZ (Belgien), Studentsko kulturno umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić" (Ungern) och Unabhängiges Literaturhaus NÖ (Österrike).

Syftet med plattformen är bland annat att publiken ska få möta poesi av högsta kvalitet, att öka författares mobilitet och skapa möjligheter för ännu inte så etablerade författare att verka på europeisk nivå.

Littfest har funnits sedan 2007. Festivalen har en tydlig internationell inriktning och i 2014-års upplaga medverkade författare från ett 20-tal olika länder. Den nya plattformen ger möjlighet att tillsammans med partnerorganisationerna arbeta vidare med det internationella perspektivet i en lokal kontext. Erik Jonsson lyfter särskilt fram vikten av att det finns ett offentligt samtal om litteratur också utanför storstadsområdena.

Littfest bygger ofta sina seminarier utifrån särskilda frågeställningar eller tematik och på så sätt skapas samtal om litteratur med författare från hela världen från olika utgångspunkter. En betydelsefull del i den nya plattformens arbete är också att försöka understödja utländska författares möjligheter att bli översatta och utgivna utanför hemlandet. Detta genom att i plattformen lyfta fram och sätta ökat fokus på författare som i dagsläget är relativt okända. Själva litteraturfestivalerna kan på det viset utgöra fora för att uppmärksamma nya, inte så etablerade författare. Poesi och poesiuppläsningar har varit en viktig del av Littfest och kommer även i det nya samarbetet vara centralt.

Under 2015 och 2016 kommer Littfest även att lansera Umeås internationella författarscen, efter samma koncept som Stockholms internationella författarscen. Detta forum kommer med största säkerhet tjäna som ytterligare en plattform för internationella samarbeten inom och utanför ramarna för e-merging creativity.

Nu närmast väntar för Patrik och Erik en planeringsperiod och förhoppningsvis möte med partnerorganisationerna under Bokmässan i Göteborg. Sedan drar plattformens första aktiviteter i gång redan i december.

Läs mer om plattformen E-Merging Creativity

Läs mer om Littfest

Läs mer om fördelningen av stöd till plattformar, hela listan

Nästa möjlighet att söka plattformsstöd är den 25 februari 2015.

 

Nätverk

I fördelningen av stöd till europeiska nätverk inom kulturområdet beviljades 22 nätverk stöd om totalt 4,4 miljoner euro. Totalt inkom 58 ansökningar.

Ingen svensk organisation fick stöd som sökande part, men i de nätverk som beviljats medel deltar ett flertal svenska organisationer. Exempel på några av de organisationer med svenska medlemmar som fått stöd i omgången är Network of European Museum Organisations (Sveriges museer), European Dancehouse Network (Dansens Hus), European Route of Industrial Heritage e.V. (Falu Koppargruva och Grimeton), European Festivals Association (Föreningen Svenska Musikfestivaler), EUNIC - EU National Institutes for Culture (Svenska institutet), EJN Europe Jazz Network (Svensk Jazz, Umeå Jazz Festival, Jazzföreningen Nefertiti), European Composer and Songwriter Alliance (Alfons Karabuda är ordförande i ECSA, SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik och FST – Föreningen Svenska Tonsättare).
Nästa möjlighet att söka nätverksstöd är den 5 oktober 2016.

Läs mer om fördelningen av stöd till nätverk, hela listan

 

Header logo