Culture for Cities and Regions – utlysning om stöd för utbyte mellan regioner och städer om kulturens roll för stadsutveckling och regional utveckling

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet anbudsförfarande för att stödja ökat erfarenhetsutbyte och utbyte av goda exempel gällande samarbete mellan städer och regioner inom det kulturpolitiska området.

Syftet med initiativet är att:

  • Genom studiebesök stödja erfarenhetsutbyte via direkta kontakter mellan städer och regionala förvaltningar.
  • Möjliggöra för beslutsfattare att på plats observera intressanta initiativ och att diskutera genomförandet i syfte att underlätta överföring av goda exempel.
  • Bistå städer/regionala förvaltningar som deltagit i besöken med uppföljande vägledning för att öka insatsernas effekt och för att nå ett större antal intressenter genom att sprida informationen brett.

Sista ansökningsdatum är den 18 augusti 2014.

Läs mer

Header logo