Omslaget till kulturrapporten 2013.

Nya rapporter om svensk medverkan i kulturprojekt med EU-finansiering 2013

Kulturrådet har publicerat två rapporter om svenskt deltagande i EU:s sektorsprogram Kultur och om kulturrelaterade projekt inom EU:s strukturfonder under året 2013.

För de båda stödtyperna var 2013 det sista året i den föregående programperioden. Den nya programperioden för såväl strukturfonderna som för Kreativa Europa, sektorsprogrammet för kultursektorn och den audiovisuella sektorn, pågår under perioden 2014-2020.

I rapporterna kan du läsa om de kulturprojekt som fick stöd förra året.

Header logo