Plattformsstödet öppet för ansökan

Ansökningshandlingarna för plattformsstödet har nu publicerats.

Stöd kan sökas för en sammanslutning av kulturaktörer med verksamhet som främjar och utvecklar ett europeiskt kultursamarbete inom en viss konstform. Ansökan är öppen för aktörer inom alla konstområden.

Plattformarna ska arbeta för ökad mobilitet inom Europa, framförallt för nya begåvade konstnärer och kulturskapare, och för konstnärliga och kulturella verk.

En plattform innehåller en koordinerande part och minst tio europeiska kulturorganisationer baserade i minst tio olika europeiska länder. Utbytet sker sedan mellan medlemmarna i plattformen. En del i plattformens arbete ska utgöras av publik verksamhet. Publikutveckling är ett prioriterat område och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras.

Huvudsyftet med stödet är att främja europeisk rörlighet för konstnärer och kulturskapare. Plattformarna ska även öka synligheten och skapa ökat erkännande för kulturorganisationer med en stark europeisk programläggning och bidra till att nya konstnärer och kulturskapare får ett större europeiskt genomslag. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland plattformsmedlemmarna kan också vara del.

Stöd kan sökas för en projektperiod om två år. Maximal bidragssumma är 500 000 euro per år och EU-stödet kan max utgöra 80 procent av de totala kostnaderna.

Sista ansökningsdatum är den 25 februari 2015.

Header logo