Ansök om stöd för nordiskt kultursamarbete

Nordisk kulturkontakt (tidigare Kulturkontakt Nord) och Nordisk kulturfond har flera aktuella utlysningar för nordiskt kultursamarbete. Nordiska samarbeten är också en bra början för att sen gå vidare till att samarbeta på europeisk nivå.

Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt har nu fyra öppna ansökningsomgångar. Stöd finns att söka för residenscentra till att bjuda in nordiska eller baltiska konstnärer. Mobilitetsstöd kan sökas av professionella konstnärer eller kulturutövare bosatta i ett nordiskt eller baltiskt land för att täcka resekostnader inom Norden och Baltikum. Nätverksstöd kan sökas av både organisationer och individer för att utbyta erfarenheter, utveckla fältet och lära sig av varandra. Inom NORDBUK kan stöd sökas för barn och ungas egna projekt.

Sista ansökningsdatum
Residensstöd: 13 februari

Mobilitetsstöd: 13 februari

Nätverksstöd: 13 februari

NORDBUK: 6 februari

Läs mer om utlysningarna och ansök här.


Nordisk kulturfond
Nordisk kulturfond har också flera aktuella utlysningar. Det nya programmet för livemusik i Norden som kallas Puls har öppnat sin första utlysning. Stöd kan ges till konsertarrangörer. Den sökande ska vara baserad i ett nordiskt land och vara professionellt organiserade, t.ex. som ideell förening, stiftelse eller företag. Privatpersoner kan inte ansöka. Flera konsertarrangörer kan också gå samman och lämna in en ansökan om ett gemensamt program, kuratoriskt samarbete och artistutbyte.
Nordisk kulturfond ger inom programmet puls stöd för att konsertarrangörer ska kunna arrangera konserter med lovande artister med nordisk förankring och arbeta med förmedlingen till publiken. Konsertarrangörerna ska arbeta med ett relevant nordiskt program, en konstnärlig vision och en publikstrategi. Fokus kan t.ex. riktas mot programinnehåll, nätverksbyggande, konstnärligt utbyte och förmedling till en ny publik.

Sista ansökningsdatum
Puls: 15 mars
Läs mer och ansök här.
 
Projektstöd: 2 maj och den 2 oktober

Stödformen OPSTART som stöder idéutvecklingsfasen när ett nordiskt samarbete av nyskapande karaktär ska etableras har löpande ansökningstid.

Header logo