Ansökningstillfällen 2017 inom Erasmus+ Ung och Aktiv

Utöver Kreativa Europa finns som ni vet möjligheter för kulturaktörer att söka stöd inom flera andra EU-program. Inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv finns år 2017 tre ansökningstillfällen för ungdomsutbyten, europeisk volontärtjänst, möten mellan unga och beslutsfattare (Key Action 1), möten mellan unga och beslutsfattare (Key Action 3) samt strategiska partnerskap – erfarenhetsutbyte, vilket är mindre projekt som framför allt syftar till strategiskt utbyte av erfarenheter (Key Action 2).

Sista ansökningsdatum är 2 februari, 26 april och 4 oktober.

Strategiska partnerskap - innovationsprojekt (större projekt för att utveckla och sprida nya metoder) har bara ett ansökningstillfälle 2017: den 2 februari.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som är nationell kontaktpunkt och svarar på frågor om stödformerna inom ungdomsdelen i Erasmus +.

Här kan du läsa mer om möjligheterna inom Erasmus+ och kontakta MUCF vid frågor.

Header logo