Cultural and Creative Industries in Europe, 21 mars, Bryssel

En konferens om de kulturella och kreativa industrierna i Europa med undertiteln Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development arrangeras i Bryssel. Konferensen handlar om hur de kulturella och kreativa industrierna i Europa bäst kan stödjas och hur sektorsövergripande och internationella samarbeten kan bidra till en starkare sektor.

Bakgrunden är Europaparlamentets rapport om EU:s politik för kulturella och kreativa näringar där det framgår att dessa sektorer är viktiga för tillväxten i Europa och står för 11,2 % av vinsten för alla privata företag och utgör 7,5 % av alla anställda inom EU. De kulturella och kreativa näringarnas potential anses däremot vara underutvecklad och att det offentliga kan göra mer. Även legala hinder som skatter och upphovsrättslagstiftning menas ha bromsat utvecklingen.

Läs mer om konferensen här.

Se hela programmet här.

 

Header logo