Grafik med text Europe for Culture 2018

Nu öppnar utlysningen för samarbetsprojekt!

Årets utlysning om stöd för samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa har nu öppnat. Som vi tidigare har berättat är 2018 Europaåret för kulturarv och med anledning av det finns också en ny möjlighet att söka stöd för kulturarvsprojekt.

En gång varje år kan stöd sökas för europeiska samarbetsprojekt och nu har årets utlysning öppnats. För 2018 kommer det att finnas två möjliga typer av stöd att söka: stöd för samarbetsprojekt och stöd för samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för Kulturarv 2018.

 

Stöd för europeiska samarbetsprojekt

  • Stöd för mindre samarbetsprojekt – minst tre deltagande länder, max stödsumma 200 000 euro
  • Stöd för större samarbetsprojekt – minst sex deltagande länder, max stödsumma 2 000 000 euro

Total budget för utlysningen är 40 miljoner euro. Sista ansökningsdatum för ansökan om samarbetsprojekt är den 18 januari 2018.

Förändringar i anvisningarna för ansökan (Guidelines) för samarbetsprojekt
För er som förbereder ansökan och har arbetat utifrån förra årets riktlinjer, här är information om viktiga förändringar i årets utlysning. Det är jämfört med förra årets ansökningshandlingar endast mindre ändringar:

- Som i tidigare utlysningar måste den projektledande organisationen existerat som juridisk person sedan minst 2 år innan datum för deadline (18 januari 2018). Nytt är däremot att det inte längre finns krav på att partnerorganisationerna ska ha existerat i 2 år när ansökan lämnas. Dessa måste vara en juridiskt etablerad organisation med organisationsnummer.

- Tunisien deltar nu I Kreativa Europa. Det betyder att det nu finns möjlighet att samarbeta med tunisiska organisationer. Tunisiska organisationer kan delta som projektledare eller partner. Det finns en Creative Europe Desk i Tunisien, så hör gärna av er om ni är intresserade av att komma i kontakt med ansvarig person.

Stöd för samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för kulturarv 2018

Detta stöd instiftades med anledning av Europaåret för kulturarv 2018. Utlysningen ger stöd till europeiskt samarbete som uppfyller syftet med året. EU-kommissionen vill med utlysningen inbjuda kulturaktörer i Europa att engagera sig i Europaåret för kulturarv 2018. Stödets två huvudsakliga mål:

  • Stärka känslan av tillhörighet för ett gemensamt europeiskt område
  • Främja kulturarv som en källa för inspiration för samtida konstnärligt skapande och innovation samt stärka samarbetet mellan kulturarvssektorn och andra kulturella och kreativa sektorer.

Total budget för utlysningen är 5 miljoner euro.

EU-kommissionen uppmanar sökande att fokusera på projektens synlighet för att uppmärksamma kulturarvsåret. I bedömningen av inkomna ansökningar kommer EU-kommissionen att prioritera projekt som syftar på långsiktighet och hållbarhet utöver projekttiden.

Stödet för kulturarvsprojekt liknar stödet för mindre samarbetsprojekt. Minst tre organisationer i tre olika länder samarbetar. EU-stödet kan utgöra max 60 procent av totalbudgeten och det går att söka max 200 000 euro.

Organisationer med huvudsaklig verksamhet inom de kulturella och kreativa sektorerna och som deltar i Kreativa Europa kan söka, se lista för deltagande länder.

Institutioner inom högre utbildning och forskningsinstitut eller organisationer inom turism kan endast delta som partner, inte som projektledare. Startdatum för projekten måste vara mellan januari och september 2018 och kan som längst pågå i två år.

Samtliga ansökningshandlingar, inklusive nya anvisningar för ansökan (Guidelines) och den digitala ansökningsblanketten (eForm) hittar ni här.

Kontakta gärna Elin Rosenström på Kreativa Europa Desk Kultur för hjälp och rådgivning för era ansökningar.

Europaåret för kulturarv 2018 samordnas i Sverige av Riksantikvarieämbetet

Header logo