IETM söker skribenter

Konstnärer och kulturarbetare i exil, eller som upplevt censur i någon form: IETM söker nu skribenter till en publikation som ska utforska strategier för konstnärlig frihet under press.

IETM är det europeiska nätverket för samtida scenkonst. Till den nya publikationen söker de nyetablerade konstnärer som tvingats i exil eller upplevt starkt tryck i form av ekonomisk osäkerhet, censur eller offentligt fördömande. Redaktör för publikationen är konstnären och människorättsaktivisten Sidd Joag.

Läs mer om publikationen

Bild: © Harald Groven

Header logo