Mikroaffärsmodeller för familjeägda kulturhus

Vilka värden och kvaliteter tillför familjeägda kulturbyggnader i EU? Var med och ta reda på det! EU-kommissionen utlyser nu stöd för att undersöka detta samt ta fram nya affärsmodeller för sådana här organisationer.

Ytterligare en målsättning är att ta fram nya mikroaffärsmodeller som kan hjälpa sådana verksamheter att utvecklas. I detta ingår att kartlägga de affärsmodeller som verksamheterna arbetar med i dag, lyfta fram goda exempel och föreslå förbättringar. Dessutom ingår i uppdraget att producera broschyrer och annat informationsmaterial som lyfter fram värdet av familjeägda kulturhus samt att föreslå aktiviteter som stimulerar dessa verksamheter att delta i Europeiska kulturarvsdagarna och Europeiska kulturarvsåret.

Arbetet ska ske i nära kontakt med bland annat EU:s kulturarvspris Europa Nostra och European Heritage Label. En övergripande målsättning är att lyfta fram hur familjeägda kulturbyggnader ska kunna utveckla sin potential att bidra till bland annat innovation, social inkludering och interkulturell dialog. Arbetet ska också stödja målsättningarna för det europeiska kulturarvsåret.

Utlysningen är öppen för såväl fysiska som juridiska personer. Ansökan måste presentera en projektledare med minst sju års erfarenhet, en expert med minst sju års erfarenhet inom kulturarv och kulturarvsekonomi, ett team med tre personer för datainsamling samt ett kommunikationsteam med två personer. Alla ska behärska engelska och för datainsamlingsteamet och kommunikationsteamet gäller minst ytterligare ett EU-språk. Samtliga projektdeltagare ska kunna stärka sina erfarenheter med ett CV.

Sista datum för anbud är 31 januari 2018.

Läs mer om utlysningen

Läs mer om vad som krävs för att ansöka och vem som kan söka

Header logo