Music moves Europe

Vi har tidigare berättat om EU-kommissionens initiativ Music moves Europe som startats för att, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter för branschen, diskutera och sondera behoven hos den europeiska musiksektorn. En rapport har redan publicerats och diskussionen förts vid olika typer av musikarrangemang runt om i Europa.

Nu senast vid MIDEM i Cannes arrangerade kommissionen ett seminarium om framtiden för musiksektorn i Europa. Kommissionen lyfter fram musiksektorn som en betydelsefull sektor för unionen som genererar över 25 biljoner euro årligen och ger jobb till fler personer inom EU än exempelvis den europeiska filmsektorn. Bland annat höll Martine Reicherts från Generaldirektoratet för utbildning och kultur vid kommissionen ett key note-anförande som ni kan se och lyssna till i videon nedan.

Header logo