Foto: Andy Sawyer

Projekt i fokus: Trans Europe Halles

Intervju med Birgitta Persson som har lett det Lundbaserade kulturnätverket Trans Europe Halles sedan 2005 och som nu går vidare mot nya utmaningar.


Hej Birgitta! Du har lett det internationella nätverket Trans Europe Halles i 12 år. Vad är du mest stolt över med er verksamhet från denna tid?

– Att vi har vuxit till ett stort och engagerat nätverk, att vi har nått ut i hela Europa - från Paris förstäder till gräsrötter i Ukraina och Kosovo, att vi har gjort skillnad, att vi har inspirerat människor att våga tro på sin dröm och att vi har sammanfört så många människor i ett engagerat internationellt samarbete över gränserna.

Vad innebär det att jobba internationellt tycker du, till skillnad från att jobba med fokus på sitt eget land?
– Att hela tiden få sina perspektiv och förutfattade meningar utmanade. Man lär sig att vara mer inlyssnande och accepterande vilket är oerhört lärorikt. Detta kräver självklart tålamod och internationellt arbete kan ibland vara ganska krävande.

Vad har du själv för bakgrund och vad var det som fick in dig på att arbeta med europeiska kulturnätverk?
– Jag jobbade många år på kulturhuset Mejeriet i Lund som producent, bokare, kommunikationsansvarig, fundraiser och utvecklare och det var genom Mejeriet som jag kom i kontakt med nätverket Trans Europe Halles. Jag blev snabbt Mejeriets representant och valdes efter några år in i nätverkets styrelse.

Vad har varit det roligaste och mest givande med att arbeta med ett internationellt nätverk som TEH, tycker du?
– Det har varit att lära känna och arbeta med så många fantastiska, kreativa, passionerade och modiga människor runt om i Europa.

Just nu håller ni på med två europeiska samarbetsprojekt, Creative Lenses och Europe Grand Central. Vad är det för projekt?
- ”Europe Grand Central” är ett projekt som håller på mellan 2015 och i år. Det handlar om att föra samman kulturella gräsrotsprojekt från hela Europa. Det finns en unik digital platform som kopplar ihop publik genom berättelser om gränsöverskridanden. ”Creative Lenses: Business Models for Culture” är ett projekt som började 2015 och ska hålla på till 2019, det handlar om att undersöka och testa nya affärsmodeller för kulturorganisationer. Målet med detta projekt är att utveckla genomförbara och livskraftiga modeller för kulturorganisationer som inte kompromissar med deras konstnärliga integritet, deras uppdrag och deras värderingar.

Vad har du för råd till de svenska kulturaktörer som vill hitta internationella partners att samarbeta med?
– Ett sätt är att antingen gå med i internationella nätverk som är relevanta för ens verksamhet och bygga relationer där ifrån eller att ta direktkontakt med aktörer som man är intresserad av. Ring eller skriv och be att få komma på besök. Man behöver investera tid i att bygga relationer, privata liksom affärsmässiga, och därför är det ens nyfikenhet och öppenhet som bör styra snarare än omedelbar nytta.

Trans Europe Halles har nyligen beviljats nätverksstöd, ett flerårigt stöd som ges till tunga organisationer. Grattis till det! Vad har ni tänkt att göra med detta stöd?
–Tack så mycket! Vi är väldigt glada då detta ges till ett fåtal europeiska nätverk som anses kunna axla ett stort ansvar för att stödja utvecklingen för kultursektorn i Europa. Vi har fått stöd då vi har en fyraårig strategi för att bygga en uthållig och hållbar kultursektor genom tre fokussatsningar: 1) att strukturera och koppa ihop den fragmenterade sektorn av kulturcentra initierade av civilsamhället, 2) främja och underlätta internationellt samarbete och rörlighet mellan olika kulturcentra, nätverk och initiativ i Europa och dess grannområden, 3) bygga mer flexibla kulturcentra och stödja yrkesverksamma som kan anpassa och omvandla sin verksamhet för att svara mot förändringar genom kapacitetsbyggande, och därmed tjäna sina publiker, användare och sina närområden på ett bättre sätt.

Har du några tips och tricks till de nya kulturaktörer som vill ansöka om medel via Kreativa Europa? Du har ju varit med ett tag.
– Är man ny på europeiskt samarbete tycker jag att det är värt att börja med t ex Erasmus+ som är inom utbildningsprogrammet. Det är enkelt och inte så stora pengar. Man kan prova ett nytt partnerskap i detta program och sen gå vidare till Kreativa Europas mer krävande program.

Vad har du för planer nu när du lämnar Trans Europe Halles, vad vill du syssla med härnäst?
- Sedan februari i år ägnar jag min tid åt att stödja organisationers motståndskraft med fokus på värderingar, ledarskap, organisationsutveckling och kapacitetsbyggande. Jag gör detta huvudsakligen genom min roll som operativ chef på Point of Value, ett konsultbolag som specialiserar sig värdedriven utveckling och ledarskap baserat i Lund, och som en av direktörerna för Olivearte tillsammans med Paul Bogen och Sandy Fitzgerald. Jag ska till exempel delta i Escalator, Oliveartes träningsvecka för kulturell management, det är i augusti och det ser jag mycket frame mot.  Jag trivs i mitt nya liv som frilansare men jag jobbar på ett nätverksinriktat sätt, jag tycker om samarbeten och korsbefruktningar mellan organisationer och företag. Därför har jag också tackat ja till en position på Mejeriet i Lund, en medlemsorganisation till Trans Europe Halles, och till att bli ännu mer involverad i styrelsen för Månteatern och residensorganisationen ARNA som kombinerar konst och natur.

Sist men inte minst: säg en kulturupplevelse från det senaste året som har berört dig starkt!
– Jag gillar spontana kulturmöten som t ex på nationaldagen när jag tittade på 250 veterantraktorer som körde igenom byn Harlösa. Plötsligt steg Mats Edén, en av Sveriges främsta folkmusiker, ut från sin trädgård och satte sig på en stol på trottoaren med dragspelet i famn. Trolska värmländska polskor blandade sig med traktorernas brummande och det blev väldigt surrealistiskt men ändå helt rätt på något sätt.

Sedan juni 2017 är Mieke Renders ny Managing Director för Trans Europe Halles.

Header logo