Residency i Luxemburg för nyetablerade konstnärer

Fem till sex veckor i Luxembourg under konstnären Callin Innes mentorskap ‒ det erbjuder Europeiska investeringsbanken i sitt utvecklingsprogram för konstnärer. 

Två nyetablerade bildkonstnärer, födda senast 1983 och med EU-medborgarskap, kommer att få möjlighet att arbeta på varsitt tema i en ateljé. Den brittiske konstnären Callin Innes fungerar som mentor under hela residensperioden. De två temana är "Disruption: The imprint of man" samt "Heritage: Dealing with history through art".

Resekostnader till Luxembourg samt till Callin Innes ateljé är betalt. Dessutom får de utvalda konstnärerna ett bidrag för levnadsomkostnader och produktionskostnader på 100 euro om dagen. Men snabba på ‒ senaste ansökningsdatum är 3 januari 2018!

Läs mer om utlysningen "Disruption: The imprint of man"

Läs mer om utlysningen "Heritage:

Header logo