STARTS Prize 2017

Nytt EU-pris för innovativa samarbeten inom konst, vetenskap och teknologi.

Europeiska kommissionen, Ars Electronica, BOZAR och Waag Society lanserar ett nytt pris för de mest intressanta samarbetena i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknologi. Priset är en del i kommissionens nya satsning STARTS: Innovation at the nexus of Science, Technology and the ARTS (STARTS= Science Technology and Arts).

Kommissionen anser att sektorsövergripande samarbeten mellan konst, vetenskap och teknologi har särskilt hög potential för kreativa innovationer och att sådana innovationer är betydelesefulla för de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som Europa står inför.

“The role of artists thus is no longer seen to be just about propagating scientific and technological knowledge and skills among the general public but much more as a kind of catalyst that can inspire and trigger innovative processes. The artistic practice of creative exploration and experimental appropriation of new technologies has a wide reaching potential to contribute to the development of new products and new economic, social and business models.”

Två priser med en prissumma på 20 000 euro per projekt kommer att delas ut till innovativa samarbeten mellan konst, vetenskap och innovation:

Grand Prize—Artistic Exploration
Awarded for artistic exploration and art works where appropriation by the arts has a strong potential to influence or alter the use, deployment or perception of technology.

Grand Prize—Innovative Collaboration
Awarded for innovative collaboration between industry or technology and the arts that opens new pathways for innovation.

Läs mer om STARTS

Ansök här senast den 3 mars 2017.

Header logo