Storbritannien och Kreativa Europa

Svenska kulturorganisationer samarbetar ofta med brittiska i projekt inom Kreativa Europa. Vi informerade i samband med resultatet av omröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien om att svenska aktörer som planerar Kreativa Europa-projekt tillsammans med brittiska organisationer kan fortsätta ert planerade samarbete. Så länge som Storbritannien inte formellt har lämnat unionen kan ni även i höstens utlysning om europeiska samarbetsprojekt och vårens utlysning om europeiska plattformar samarbeta med brittiska organisationer.

Vår systerorganisation Creative Europe Desk UK har publicerat en text om vad Brexit innebär för brittiska organisationers deltagande i Kreativa Europa och för er som eventuellt planerar projekt tillsammans med brittiska organisationer.

Läs texten här.

Den brittiska webbplatsen Arts Professional publicerar regelbundet artiklar om hur Brexit påverkar den brittiska kultursektorn. Läs mer här.

Header logo