Tengbom arkitekter nominerade till EU:s arkitekturpris Mies Van Der Rohe Award 2017

Nu är det klart vilka 40 arkitekturprojekt i Europa som är nominerade till EU:s arkitekturpris. Från Sverige har Tengbom arkitekter nominerats för den provisoriska Östermalms saluhall i Stockholm. Priset för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet som har uppförts under de senaste två åren.

Teamet hos Tengbom arkitekter som skapat byggnaden är Mark Humphreys, Johan Cederlöf, Karin Löfgren, Anna Halldén, Martin Christiansen, Xin Li och Myrke Torstling Everts.

Priset har delats ut sedan år 2001 och Fundació Mies van der Rohe i Barcelona ansvarar för utdelningen av priset. Två olika typer av pris delas ut: The European Union Prize for Contemporary Architecture – The Mies van der Rohe Award och The Special Mention for Emerging Architect. Prissumman för det stora priset är 60 000 euro och för den särskilda utmärkelsen 20 000 euro. Prisvinnarna och arkitekterna på juryns shortlist presenteras även i en publikation och i en vandringsutställning.
Priset administreras av Europeiska kommissionen tillsammans med Mies van der Rohe Foundation. Stiftelsen ansvarar för urvalet och själva prisceremonin. Nomineringar lämnas till juryn av en oberoende expertgrupp bestående av medlemmar i Architects’ Council of Europe (ACE) och en rådgivande kommitté.

Läs mer och se alla de nominerade projekten här.

Se Östermalms saluhall av Tengbom arkitekter här.

Header logo