Trans Europe Halles i Lund beviljas nätverksstöd inom Kreativa Europa

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut om stöd till europeiska nätverk. Det var den sista fördelningen av nätverksstöd under hela programperioden för Kreativa Europa 2014-2020. Organisationen Trans Europe Halles beviljades i den hårda konkurrensen och som enda svenska aktör stöd om 250 000 euro årligen under fyra år för projektet Factories of the Imagination: Investing in Cultural Changemakers.

Trans Europe Halles har sin bas på Mejeriet i Lund och är ett nätverk som består av ungefär 90 fristående kulturhus baserade i många olika delar av Europa, så väl på landsbygden som i städer. Så här sammanfattar de själva projektet: ”Factories of Imagination. Investing in Cultural Changemakers (2017−2021) aims to support non-governmental cultural centres in becoming more resilient and internationally connected. The project contributes to a more competitive, skilled and strong cultural sector that can take on the challenge of re-building an open, creative and inclusive Europe.”

Totalt beviljades stöd till 28 europeiska nätverk i bidragsomgången. De allra flesta nätverken har sin bas i Bryssel, Trans Europe Halles är ett av få undantag. Några av de europeiska nätverken har svenska ordföranden och de flesta av nätverken har en eller flera svenska medlemsorganisationer.

Europeiska nätverk som för första gången fick nätverksstöd inom Kreativa Europa är nätverket för kulturtidskrifter Eurozine, nätverket för livemusik Live (DMA), nätverket för att koppla samman scenkonst och audiovisuella medier IMZ – International Music + Media Centre, nätverket för aktiv delaktighet i kulturaktiviteter AMATEO, arkitektnätverket Conseil des Architects d’Europe, nätverket för berättarorganisationer Federation for European Storytellers, nätverket för religionsrelaterade kulturarvsplatser i Europa Future for Religious Heritage och nätverket för fristående kulturcenter och konstnärsdrivna organisationer Trans Europe Halles. Övriga nätverk som beviljats stöd har fått EU-finansiering sedan programstarten år 2014.

Om ni är intresserade av att engagera er mer i europeiskt och internationellt kultursamarbete, är det en bra idé att bli medlem i något av nätverken eller att delta i någon av de aktiviteter som nätverken arrangerar, exempelvis konferenser. Att delta i något av nätverken och dess aktiviteter är också ett sätt att skapa kontakter som kan utgöra grunden till att ansöka om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa. Nätverken har också egna nyhetsbrev som kan vara bra att prenumerera på för att hålla sig à jour om vad som händer inom sektorn på europeisk nivå.

Här är de europeiska nätverk som beviljats 4-årigt stöd:

Trans Europe Halles
European Composer and Songwriter Alliance
Eurozine – Network of European Cultural Journals
EU National Institutes for Culture (EUNIC)
Network of European Museum Organisations (NEMO)
European Choral Association – Europa Cantat
Europe Jazz Network
Live (DMA)
Arts Directors Club of Europe
European Dancehouse Network (EDN)
IMZ – International Music + Media Centre
European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC)
European Network of Cultural Centres (ENCC)
Culture Action Europe
Amateo: European Network for Active Participation in Cultural Activites
European Route of Industrial Heritage
Conseil des Architectes d’Europe
European Music Council
Reseau Europeen de Musique Ancienne
Association Europeenne des Conservatoires et Academies de Musique
Artcena – Circostrada – European Network for Circus and Street Art
Europa Nostra
Secretariat de Jeunesses Musicales International
Future for Religious Heritage
ITEM − International network for contemporary performing arts
Federation for European Storytelling
European Festivals Association
Convention Theatrale Europeenne 

Header logo