UTLYSNING OM STÖD FÖR SKÖNLITTERÄRA ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har nu öppnat årets utlysning om stöd för utgivning, spridning och översättning av europeisk skönlitteratur. Ansökan är öppen för bokförlag som varit registrerade i minst två år. Två miljoner euro kommer att fördelas i årets bidragsfördelning.

I utlysningen beviljas tvåårigt stöd. Ansökan måste innehålla översättning och utgivning av 3-10 skönlitterära verk under tvåårsperioden samt en strategi för översättning, distribution och marknadsföring av titlarna. EU-stöd kan sökas om högst 100 000 euro och EU-stödet kan täcka max 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna för översättningsprojektet.

Stödet ska främja rörlighet över gränserna för skönlitterära verk av hög kvalitet. Det ska också skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa och möjliggöra att verken når ut till ny publik.

Stödet riktar sig till professionella bokförlag eller förlagsgrupper och kan sökas för översättning och utgivning av skönlitteratur för vuxna eller barn och unga (romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker). Kostnader för översättning, produktion samt marknadsföring och kommunikation är exempel på kostnader som kan inkluderas i ansökan.

Sista ansökningsdatum är den 25 juli.

Kontakta gärna Kreativa Europa Desk Kultur om ni har frågor om utlysningen.

Header logo