Utlysning för projekt inom social innovation − b.creative: the challenge

Arbetar du med social innovation? Som del av Europeiska kommissionens initiativ b.creative har en internationell tävling utlysts för unga konstnärer och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med social innovation. Syftet är att stödja kulturella och kreativa projekt som adresserar sociala frågor. 

Det vinnande projektet får vara del i en inklubatorsverksamhet och får media och marknadsföring via Creative Tracks och Kreativa Europa. Personerna bakom det vinnande projektet får också resa och uppehälle för att delta vid nästa b.creative-konferens Shenzhen, China och professionell rådgivning och mentorskap.

Idén ska beskrivas i text och video.

Sista ansökningsdatum är den 28 april.

Läs mer och ansök här.

Header logo