Utlysning om stöd till europeiska plattformar

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) öppnat utlysningen om stöd för plattformar inom Kreativa Europa. Det är den sista möjligheten att ansöka om plattformsstöd under hela programperioden. Stöd ges för att främja ökad internationalisering och mobilitet för nya begåvade konstnärer och kulturella och kreativa aktörer i Europa och stärka arbetet med talangutveckling. Aktiviteterna ska skapa en plattform för att ge ökad synlighet och möta publik i andra europeiska länder. En plattform handlar i korthet om att minst tio organisationer i olika europeiska länder går samman och bildar en gemensam plattform/projekt för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar.

En plattform måste bestå av en koordinerande organisation och minst 10 ytterligare organisationer baserade i minst fem av EU:s medlemsstater eller EFTA-länder.

Stöd kan sökas av organisationer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna. Eftersom syftet är att stödja plattformar inom olika konstområden, kommer denna utlysning prioritera plattformar inom bild- och formkonst, teater, opera, mode och arkitektur.

Totalt 5,5 miljoner euro kommer att fördelas i ansökningsomgången. Varje plattform kan ansöka om max 500 000 euro och EU-stödet kan utgöra 80 procent av de totala kostnaderna.

Bidragsberättigade kostnader är exempelvis följande aktiviteter:

 • Främjande av konstnärer och kreatörer, särskilt nya begåvningar och deras verk. 
 • Publikutveckling: utveckling av befintlig och ny publik, framför allt bland unga människor. 
 • Nätverksaktiviteter, information och kommunikation. 
 • Utveckling av en europeisk programläggning utifrån en gemensam konstnärlig och kulturell vision. 
 • Främjande av rörlighet och synlighet för europeiska kreatörer och konstnärer, samt cirkulationen av deras verk, framför allt för de som saknar internationell exponering. 
 • Ökning med minst 30 procent av marknadsföring och framträdanden för nya begåvningar från andra europeiska länder under hela projektet. 
 • Synliggörande av de värden och olika kulturer som finns i Europa i syfte att hjälpa medborgarna att identifiera sig med EU. 
 • Utveckling av nya affärsmodeller, bland annat innovativa distributionsmodeller.

De fem prioriterade fem områdena för stödet till samarbetsprojekt gäller även för plattformsstödet. Fokusområdena är transnational mobility, audience development, capacity building: the digital shift, new business models och training and education.

Ansökan kommer att bedömas enligt följande kriterier:

 1. Relevans (25 p) 
 2. Innehållets och verksamheternas kvalitet (20 p) 
 3. Marknadsförings-, kommunikations- och varumärkesstrategi (30 p) 
 4. Plattformens kvalitet (25 p)

Målen med stödet, de prioriterade områdena och bedömningskriterierna beskrivs detaljerat i anvisningarna för ansökan (Guidelines for Europan Platforms) som finns att läsa på EACEA:S webbplats.

Sista ansökningsdatum är den 27 april kl. 12.00.

LÄS MER

Ett tips är att via vår webbplats läsa mer om de åtta europeiska plattformar tidigare fått stöd och som nu har bedrivit verksamhet i flera år. De ger en tydligare bild av vad en plattform kan vara.

En viktig sak att veta är att plattformarna kan utökas med fler medlemmar. De åtta plattformar som redan existerar kommer nu att ansöka om en ny projektperiod. Om ni är intresserade av att delta i någon av dessa åtta plattformar har ni därför nu möjlighet att kontakta den projektledande organisationen och höra er för om eventuella samarbetsmöjligheter.

Läs om plattformarna på vår webbplats här.

Alla dokument att läsa inför ansökan (särskilt Guidelines och Guide for Applicants) samt de obligatoriska bilagorna finns att ladda ner via EACEA:s webbplats. Där finns också ett exempel på hur ansökningsblanketten (eForm) ser ut och en eForm User Guide om hur du fyller i blanketten.

Du hittar alla dokument på EACEA:s webbplats här.

Kontakta gärna Elin Rosenström på Kreativa Europa Desk Kultur om ni har frågor om utlysningen och om ansökan.

INFORMATIONSTRÄFF

Med anledning av utlysningen arrangerar Kreativa Europa Desk Kultur en informationsträff på Kulturrådet i Stockholm torsdagen den 23 februari kl. 10-12. Träffen kommer att innehålla information om stödet och hur en plattform kan arbeta och sedan en konkret genomgång av ansökningshandlingarna, framförallt ansökningsblanketten. Självklart finns tid att ställa frågor.
Anmäl er senast den 20 februari till elin.rosenstrom@kulturradet.se om ni är intresserade.

Header logo