Infografik från EU-kommissionen.

EU-kommissionen föreslår ökad budget för Kreativa Europa

EU-kommissionen har nu lagt fram sitt budgetförslag för nästa programperiod 2021−2027. Kreativa Europa föreslås fortsätta vara ett fristående program med en budget på drygt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 19 miljarder kronor, för hela programperioden.

Förslaget innebär en ökad budget jämfört med nuvarande programperiod. Delprogrammet MEDIA, som ger stöd till den audiovisuella sektorn, ska enligt förslaget få en budget på 1 200 miljoner euro och delprogrammet Kultur, som ger stöd till kultursektorn, ska få en total budget på 650 miljoner euro.

Totalt har Kreativa Europa en budget på totalt cirka 1,4 miljarder euro under åren 2014-2020, viket motsvarar nästan 15 miljarder kronor.

Genom det nya förslaget vill EU-kommissionen fortsätta att stödja kultur i olika former. Det nya programmet ska också främja projekt som stärker EU-medborgare i frågor som rör demokratiskt engagemang och grundläggande rättigheter, och kultur ska fortsätta vara en motor för innovation, ekonomisk tillväxt och jobbskapande, enligt EU-kommissionen.

Vad händer framöver?

Den 14 maj presenterar EU-kommissionen sitt budgetförslag för EU:s ministerråd. Drygt två veckor senare, den 29 maj, presenterar EU-kommissionen de lagförslag som innehåller mer detaljer gällande de olika sektorsprogrammen, bland annat det framtida Kreativa Europa 2021−2027.

Därefter kommer förslagen att förhandlas och diskuteras vid en mängd tillfällen och i olika konstellationer innan Europaparlamentet och ministerrådet fattar ett slutgiltigt beslut under 2019. Vi kommer att uppdatera vår webb och sociala medier regelbundet med information om den kommande budgeten och det framtida Kreativa Europa.

Nya långtidsbudgeten i korthet

Den nya långtidsbudgeten (Multiannual Financial Framework) är enligt förslaget drygt 1 279 miljarder euro vilket motsvarar drygt 13 biljoner kronor. För Sveriges del är förslaget att avgiften höjs från dagens 40 miljarder kronor per år till 55 miljarder kronor per år för nästa programperiod.

Orsaken till höjningen är att bland annat att kommissionen vill fasa ut de rabatter som Sverige och fem andra länder får på EU-avgiften i dagsläget samt Storbritanniens utträde ur unionen. EU-kommissionen vill också minska den summa som medlemsländerna får behålla när de samlar in tullavgifter för att EU på så vis ska få en större summa egna medel.

EU-kommissionen har också föreslagit ett antal nya skatter, bland annat skatt på utsläpp och plast samt europeisk bolagsskatt, för att öka intäkterna.

Kommissionen föreslår också att utbetalning av EU-stöd till ett medlemsland ska kunna stoppas om landet inte följer EU:s grundläggande fri- och rättigheter, exempelvis när det gäller yttrandefrihet och domstolars oberoende. 

Header logo