Sök stöd inom Europa för medborgarna

Just nu finns det två utlysningar inom EU-programmet Europa för medborgarna.

Det handlar om de här två stöden:

 • Vänortssamarbete. I samarbetet ska medborgare från minst två olika länder träffas för att diskutera frågor som rör idéer kring exempelvis samhällsengagemang, interkulturellt lärande, solidaritet och frivilligarbete på europeisk nivå. Kommuner, städer, vänortskommittéer eller ideella organisationer som företräder kommuner kan söka.
  Syftet med stödet är att främja engagemang bland medborgarna på lokal och europeisk nivå i konkreta frågor på EU:s politiska agenda. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019.
  Läs mer här.
 • Europeisk hågkomst.
  Stödet går att söka för projekt som reflekterar kring de grundläggande värden som finns i Europa, till exempel demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
  Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019. Kommuner, landsting, ideella organisationer, forskningsinstitut, organisationer för överlevande, museer kan söka.
  Läs mer här.
Header logo