Foto: Cultural and Creative Spaces and Cities

Stort EU-projekt leds från Lund

Att hitta lösningar på samhällsproblem med hjälp av metoder från kulturella och kreativa områden. Det är grundtanken i projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) som startade under hösten. Kulturorganisationen Trans Europe Halles i Lund leder projektet som fått 15 miljoner kronor i EU-stöd.

Region Skåne och Lunds kommun är ytterligare två av åtta parter i det konsortium som är bildat för projektet som ska pågå i drygt två år. 37 organisationer från 21 länder kommer att medverka och syftet är att undersöka hur samarbetet kan utvecklas mellan kulturorganisationer, medborgare, de kulturella och kreativa sektorerna samt offentlig sektor för att hitta lösningar på utmaningar i samhället.

- Vi är starkt övertygade om samhällets kraft att bygga broar mellan olika intressenter för att skapa nya samarbeten som kan lösa lokala utmaningar. I projektet letar vi efter sätt att stötta människor att engagera sig i de möjligheter som finns, säger Mieke Renders, vd på Trans Europe Halles i ett pressmeddelande från Region Skånes kulturförvaltning.

I konsortiet ingår - förutom Trans Europe Halles, Lunds kommun och Region Skåne - också European Cultural Foundation, P2P Foundation, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen.

Header logo