Foto: Future Architecture

Utlysning: European Architecture Program 2019

Nu har den europeiska plattformen Future Architecture en utlysning där aktörer från hela världen kan ansöka för att delta i the European Architecture Program 2019.

Det går att ansöka med projekt som rör vår levnadsmiljö på olika sätt. Exempelvis kan det handla om arkitekturprojekt som rör systematiska förändringar, praktiska problem och nya sätt att hitta lösningar.

Sista ansökningsdag är 7 januari 2019 och ansökan är öppen för professionella aktörer från olika discipliner över hela världen. Den europeiska plattformen Future Architecture får stöd genom Kreativa Europa.

Läs mer

Header logo