Norden.org

Utlysning: Förslag till nytt mobilitetsstöd

EU-kommissionen har nu öppnat en utlysning som handlar om att förbereda inför ett mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Stödet är tänkt att ingå i den kommande programperioden för Kreativa Europa 2021−2027 och ska stärka den internationella rörligheten för konstnärer och kulturarbetare.

De särskilda målen för utlysningen är:

  • att utforska och analysera förutsättningarna för att skapa ett stödsystem för individer att engagera sig i mobilitetsprojekt över gränserna
  • att föreslå och testa ett stödsystem för mobilitet för konstnärer och andra professionella inom kultursektorn
  • att formulera slutsatser och rekommendationer

Det var i arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2018 som EU-kommissionen fattade beslut om att finansiera den här utlysningen som är en pilotsatsning för mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti kl. 12.00. Endast en organisation kommer att beviljas stöd i denna utlysning.

Header logo