Bild på böcker. Foto: Norden.org

Sök stöd för översättning av europeisk litteratur

Snart öppnar årets utlysning om stöd för översättning av skönlitteratur inom Kreativa Europa. Det är en intressant möjlighet för professionella bokförlag i Sverige att finansiera utgivning av europeisk skönlitteratur i svensk översättning. Utlysningen öppnar i slutet av mars och sista ansökningsdag är i slutet av maj. Vi återkommer med information om exakta datum så snart vi får dem från programkontoret EACEA.

Det här översättningsstödet ska bidra till en ökad kulturell och språklig mångfald i Europa. Det ska också främja rörligheten över gränserna för skönlitterära verk av hög kvalitet, skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa och göra det möjligt för böckerna att nå nya läsare.  

För vad kan du få stöd?

Det går att söka stöd för översättning och utgivning av skönlitteratur (romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker) för vuxna eller barn och unga. Projekten kan pågå i högst två år och innefatta översättning av 3-10 skönlitterära titlar. Det går att söka högst 100 000 euro, vilket motsvarar cirka 1,1 miljoner kronor, för projektet och EU-stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av de totala kostnaderna. Stöd kan sökas för utgivning i tryckt och/eller digitalt format.

I ansökan ingår också insatser för att böckerna ska nå läsare, exempelvis genom marknadsföring, författar- och översättarsamtal eller andra aktiviteter som kan bidra till ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur. En strategi för hur förlaget tänker arbeta med att få de översatta böckerna att nå  ut, är därför en obligatorisk del av ansökan.

Hur ansöker du?

Du skickar ansökan programkontoret Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel och med hjälp av externa experter fattar beslut om stöd. EACEA administrerar alla ansökningar inom Kreativa Europa.

När utlysningen öppnar kan du hitta information på EACEA:s webbplats.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Kultur om du vill ha rådgivning gällande ansökan!

Infoträff

Den 12 april 2019 arrangerar vi en infoträff om stödet i Kulturrådets lokaler i Stockholm. Vi informerar om utlysningen och ger konkreta råd och tips inför ansökan. Träffen riktar sig till förläggare och andra inom förlagsbranschen som vill veta mer om stödet eller planerar att ansöka.

Tid: 9.30-12.00
Plats: Kulturrådet, Borgvägen 1-5, Plan 6, Stockholm. Anmäl er i receptionen på plan 1.

Program

9.30-9.45 Om EU-programmet Kreativa Europa

9.45-10.30 EU-stöd för skönlitterära översättningsprojekt

10.30-11.00 Ansökningsprocessen – så går det till

11.00-11.30  Frågestund

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Infoträffen är kostnadsfri.
Anmälan: Via epost till elin.rosenstrom@kulturradet.se senast den 8 april.

Välkomna!

Header logo