Information och praktisk verkstad i Umeå

I höst är sista chansen att söka stöd till samarbetsprojekt från EU:s kulturprogram för den här programperioden (2007-2013). Därför är det hög tid att börja förbereda ansökningar om stöd till exempel till kulturhuvudstadsaktiviteter i Umeå under 2014. Kulturrådet och Umeå 2014 bjuder in till en informationskväll den 28 maj.

Heli Hirsch från Kulturrådet/Kontaktkontoret för EU:s kulturprogram kommer och berättar hur programmet fungerar och hur det går till att skicka en ansökan.

Tid och plats:

Måndag 28 maj kl. 17.30–20.00 i Rådhuset, en trappa upp, ingång från Rådhustorget.

Program:

17.30–18.30: Presentation av EU:s kulturprogram och stödet till samarbetsprojekt – genomgång av syfte, villkor och kriterier. Sofia Johansson från Bildmuseet berättar om sina erfarenheter av att medverka i EU-projekt
18.30–19.00: Kaffe och smörgås
19.00–20.00: Praktisk verkstad för den som vill fördjupa sig: genomgång av ansökningsblankett, budget och bilagor steg för steg. 

Anmälan senast den 25 maj via webben

Möjlighet att boka tid för rådgivning

På förmiddagen tisdagen den 29 maj kan man boka in en tid för rådgivning med Heli Hirsch i Rådhuset, Umeå2014-kontoret. Tider kan bokas för en halvtimmes samtal mellan klockan 09.00 och 12.00.

Anmälan via e-post Heli Hirsch

Kulturprogrammet riktar sig exempelvis till institutioner, organisationer och kommuner. För att kunna söka stöd för samarbetsprojekt genom programmet behövs samarbeten mellan minst tre organisationer från tre av de 37 länder som ingår i programmet. Sista ansökningsdatum är den 1 oktober 2012. De korta samarbetsprojekten kan genomföras under högst 24 månader med start tidigast den 1 maj 2013.

Mer information

EU-kommissionens förslag till nytt Kultur- och medieprogram, Kreativa Europa, ska börja gälla från januari 2014. När det blir möjligt att för första gången ansöka om medel från det nya programmet är beroende av hur snabbt beslut kan fattas om ny EU-budget och programinnehåll.

Header logo