Kultur och konflikt tema för EUNIC:s rapport om kultur 2012/2013

European Union National Institute for Culture (EUNIC) behandlar i sin nya rapport från mars 2013 frågor kring kulturens betydelse.

Hur kan vi på bästa sätt använda oss av den positiva roll som kultur spelar och vilka kulturpolitiska initiativ behövs i Europa för att hjälpa regioner belägrade av konflikter? Dessa och andra frågeställningar tar EUNIC upp i sin rapport om kultur och konflikt. EUNIC menar att en målning aldrig kan stoppa en kula men att en målning kan förhindra att en kula avlossas från ett gevär.

Header logo