Bild, Kreativa Europa

Nu går det att söka stöd inom Kreativa Europa

Den 10 december publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer och ansökningshandlingar för de olika bidragen inom EU:s nya program Kreativa Europa.

Inom delprogrammet kultur finns möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Sista ansökningsdatum varierar mellan de olika stödformerna, men samtliga är i mars 2014.

Nytt för i år vad gäller ansökningsförfarandet är att alla som söker stöd inom Kreativa Europa ska upprätta ett användarkonto för sin organisation.

Header logo