Projektbank på webben

Alla samarbetsprojekt med svensk koordinator eller svenska medverkande som har fått stöd inom EU:s kulturprogram sedan 2007 finns nu samlade på vår webb. Detta till exempel för att den som funderar på att söka EU-stöd ska kunna hitta andra projekt inom samma konstområde som tidigare har fått bidrag.

Projektbanken ger en samlad översikt över den svenska medverkan i programmet. Där finns korta beskrivningar av alla projekt, information om vilka organisationer som medverkar och hur stort belopp som beviljats.

Uppgifterna är hämtade från EU-myndigheten EACEA:s förteckningar över beviljade stöd, och i vissa fall kan förändringar senare ha skett i projekten. Kontakta respektive organisation om ni är nyfikna på att få mer information om projekten.

I våra årliga redovisningar finns alla projekt med svensk medverkan, även inom de övriga bidragsformerna, listade längst bak som bilaga.

Header logo