Samarbete med Sydafrika 2013?

Organisationer som har samarbete på gång med Sydafrika kan få stöd från EU:s kulturprogram. Den 3 maj är sista ansökningsdag för programområdet ”Samarbete med tredjeland”, som i år är Sydafrika. För att projektet ska få stöd krävs partners i totalt tre programländer och minst en partner i Sydafrika.

Projekten får tidigast påbörjas i november 2012 och pågå under högst 24 månader från startdatum. Totalt ligger i år 1,5 miljoner euro i potten. Ett eller flera länder välja varje år till så kallat tredjeland. 2013 är det Australien och Kanada som är aktuella.

För den som är intresserad av att skicka in en ansökan arrangerar Kulturkontakt-kontoret en workshop på Kulturrådet i Stockholm den 4 april mellan klockan 15 och 16.30. Vi tittar på villkor och kriterier för ansökan och går igenom hela ansökningsblanketten.

Anmälan senast 3 april till:
heli.hirsch@kulturradet.se

MER INFORMATON

Heli Hirsch
Handläggare, EU-frågor, Kulturkontakt Sverige
Telefon: 08 519 264 88
E-post: heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo