Foto: Intercult Corners

På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.


Eskilstuna, 6 februari 2019

Kreativa Europa - EU-stöd för internationellt samarbete

Tid: 6 februari 2019 klockan 14.15-14.45
Plats: Folk och kultur, Eskilstuna

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014−2020 och omfattar cirka 1,5 miljarder euro.

Vi informerar om de stöd som finns att söka för kulturaktörer och ger exempel på projekt som svenska organisationer medverkar i. Ni får också veta mer om Europeiska kommissionens nya programförslag för Kreativa Europa 2021-2027.

Välkommen att ställa dina frågor om Kreativa Europa!

Medverkande: Eva Rehbinder och Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Sverige/Kulturrådet

Programpunkten samordnas via Folk och kultur med Arvsfonden, Postkodlotteriet och Konstnärsnämnden. Mer info finns på Folk och kulturs webb.

Under konferensdagarna är du också varmt välkommen att boka in ett möte för rådgivning kring ett specifikt projekt. Hör gärna av dig till oss via e-post, kreativaeuropa@kulturradet.se senast måndag den 4 februari i så fall!

Header logo