På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.

18–21 maj, Helsingborg

Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga

Den 18 maj arrangerar Kulturrådet och Kreativa Europa Desk Kultur seminariet ”Teater Tre och Moomsteatern om europeiskt samarbete”. Två teatrar delar med sig av sina erfarenheter av samarbetsprojekt finansierade genom EU-programmet Kreativa Europa.

Läs mer om seminariet

Läs mer om Bibu


26 maj, Luleå


Informationsträff om Kreativa Europa

Plats: Landstingshuset, Robertsviksgatan 7

Tid: 13.00−14.00 Presentation av de stöd som finns att söka inom Kreativa Europa för organisationer inom kultursektorn och den audiovisuella sektorn

14.00−14.30 Frågestund

14.30−15.30 Enskilda möten om projektidéer

Anmälan till Eva Jonsson: eva.a.jonsson@nll.se

Arrangörer: Norrbottens läns landsting och Kreativa Europa Desk Sverige 


8 juni, Stockholm


Informationsträff om stöd till europeiska plattformar och europeiska nätverk

Kreativa Europa Desk Kultur arrangerar en informationsträff om de två kommande utlysningarna om stöd för europeiska plattformar och nätverk.

Tid: 14.00−15.30
Plats: Kulturrådet (plan 6), Borgvägen 1, Stockholm
Program:
14.00−14.10 EU-programmet Kreativa Europa
14.10−15.00 Stöd till europeiska plattformar
15.00−15.30 Stöd till europeiska nätverk

Vi bjuder på fika och självklart finns tid för frågor. Anmäl dig senast den 2 juni till elin.rosenstrom@kulturrådet.se

Varmt välkomna!

Läs mer om informationsträffen 


Tidigare tillfällen

12 maj, Jönköping

Kulturbidragsdag

Välkommen att träffa handläggare från Kulturrådet för information kring nationella bidrag till yrkesverksamma aktörer inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande, bibliotek samt bild och form. Kreativa Europa Desk är också på plats för att berätta om stödformerna för kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna från Europeiska Kommissionen.

Dagen arrangeras av Region Jönköpings län och handläggare från Konstnärsnämnden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Crowdculture/Fabel Communication kommer också att informera och svara på frågor kring deras respektive stödformer.

Tid: torsdag den 12 maj kl. 15.00-18.00
Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2

Program och anmälan (senast den 6 maj)


2 maj, Stockholm

informationskväll om internationella stöd

Den 2 maj samlas en rad svenska och nordiska bidragsgivare för att informera om sina stöd för internationell kulturverksamhet. Har du ett projekt, planerar en turné, vill bjuda in internationella konstnärer till Sverige eller bara är nyfiken på möjligheterna är du varmt välkommen att komma och lyssna och ta tillfället i akt att ställa frågor.

Aktörer som genomfört internationella projekt och företrädare från de olika bidragsgivarna kommer att berätta om möjligheterna och även begränsningarna.

Kvällen filmas och görs sedan tillgänglig på webben.

Bidragsgivare på plats
Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket, Kreativa Europa Desk Sverige, Kulturkontakt Nord, Nordisk Kulturfond och Svenska institutet.

Erfarenheter från internationella projekt
Ragnar Berthling, Musikcentrum (Musikverket)
Kiki Mukkonen, Subtopia (Kreativa Europa)
Helena Seth, Dramaten& (Nordiskt)
Anna af Sillén de Mesquito, Quarto, (resestöd och internationellt kulturutbyte, Konstnärsnämnden)
Susanna Widman, Botkyrka Konsthall, (Creative Force)

Var: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
När: Måndag den 2 maj
Tid: Information 16.30–18 Öppet hus 16–16.30 samt 18–18.30

Sista anmälningsdag var den 2 maj kl. 12.00.


5 april, Stockholm

Informationsträff: NY UTLYSNING OM STÖD FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE PROJEKT MED FOKUS PÅ INTEGRATION AV FLYKTINGAR VIA KONST, KULTUR OCH AUDIOVISUELLA MEDIER

Kreativa Europa Desk Sverige arrangerar en informationsträff om det nya stödet inom Kreativa Europa.

Datum och tid: 5 april, kl. 13.00−15.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Program
13.00−13.10 Europahuset hälsar välkommen
13.10−13.20 Introduktion till EU-programmet Kreativa Europa
13.20−14.00 Stöd till sektorsövergripande projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier
14.00−14.20 Fikapaus och nätverkande
14.20−15.00 Blankettverkstad och information om ansökningsprocessen

Anmäl dig till informationsträffen här senast den 28 mars. 

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Sverige om du får förhinder att delta.


30 mars – 2 april, Västerås

Folk & Världsmusikgalan

Den 1 april informerar Margareta Brilioth och Elin Rosenström om Kulturrådets och EU-programmet Kreativa Europas stöd till musikaktörer.

Läs mer om seminariet


17 mars, Stockholm

Informationsträff om EU:s översättningsstöd

Vill du veta mer om möjligheterna att söka EU-stöd för utgivning, översättning och spridning av europeisk skönlitteratur? Inför kommande utlysning bjuder Kreativa Europa Desk Kultur in till en eftermiddag om stödet.

Läs mer om informationsträffen


9 mars, Göteborg

BIDRAGSINFORMATION FÖR PROFESSIONELLA KULTURAKTÖRER I VÄSTRA GÖTALAND

Träffa handläggare från Kreativa Europa Desk Kultur som svarar på frågor om vilka möjligheter det finns att söka finansiering från EU-kommissionens kulturprogram.

Även Kulturkontakt Nord finns på plats och berättar om vilka stödformer som finns att söka via dem för konst och kultur med nordisk dimension. 

Tid: Onsdag den 9 mars kl. 15.00-17.00
Plats: Göteborg, Läppstiftet konferens, lokal Götheborgssalen 

Informationsträffen arrangeras av Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur
För mer information se även Kulturrådet på plats

Header logo