Foto: Intercult Corners

På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.


Halmstad, 15 juni

Informationsträff

Tid: 09.00–12.00
Plats: Högskolan i Halmstad, Digitalt laborativt centrum

Är du intresserad av att samarbeta internationellt och vill veta mer om de EU-stöd som finns att söka för kulturorganisationer? Du är då varmt välkommen till den informationsträff som vi arrangerar tillsammans med Region Halland. 

Under dagen kommer vi också presentera EU-kommissionens nya förslag till nytt stödprogram för de kulturella och kreativa sektorerna efter år 2020.
Dagen vänder sig till alla intresserade inom de kulturella och kreativa sektorerna: fria aktörer, institutioner, kommuner, organisationer, universitet och högskolor med flera.

Om du vill boka ett individuellt möte för att diskutera en specifik projektidé eller ansökan, hör av dig till Elin Rosenström senast den 12 juni på elin.rosenstrom@kulturradet.se

För andra frågor kan du vända dig till Alfiero Zanotto på alfiero.zanotto@regionhalland.se

Ladda ned inbjudan här.

Header logo