Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Läs mer

394 ANSÖKNINGAR INKOMNA OM SKAPANDE SKOLA

Nu har ansökningstiden för Skapande skola-bidrag för läsåret 2017/2018 gått ut. Vi tar inte emot fler ansökningar. Beslut om bidragen fattas i april 2017.

Läs mer om ansökningarna

Kartläggning av kultur i förskolan

Kulturrådet har låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. Den bygger på en kvantitativ och en kvalitativ studie och ska ge kunskap och underlag för ett eventuellt framtida bidragssystem för kultur i förskolan.

Läs mer om kartläggningen

Barn som dansar. Foto: Scanpix

Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Läs mer om fördelningen

Barndansgrupp.

Kultur och integration tema för årets Dans i skolan-biennal

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forsell inviger Dans i skolan-biennalen 2016. Biennalen äger rum i Stockholm 28-29 september och har kulturens betydelse för integrationen som tema.

Läs mer om biennalen

Foto: Linnéuniversitetet

Kurs om möten mellan kultur och skola

Linnéuniversitetet har i höst en kurs om kreativa möten mellan kultur och skola. Kursen lämpar sig för personer verksamma inom båda sektorerna. Enligt kursplanen kommer förutsättningar för kultursamarbete mellan skola och kulturliv att diskuteras.
Det kommer även ges möjlighet att reflektera kring hur konst och kulturinstitutioner kan vara resurser i grundskolans undervisning. Kontakta universitetet för eventuella restplatser till höstens kurs.

Läs mer om kursen på Linnéuniversitets hemsida.

Katarina Taikon

Inspireras av Katarina Taikon

Katarina Taikon har kallats för Sveriges Martin Luther King. Vi känner henne som den som skrev böckerna som Katitzi. Filmen Taikon handlar om hennes liv och kamp för mänskliga rättigheter för romerna. Här kan du som är lärare och vill arbeta med frågor om fördomar och mänskliga rättigheter och romernas situation kostnadsfritt ladda ner handledningar och få information och inspiration.

Läs mer och ladda ned lärarhandledningar

Kulturcrew gör elever delaktiga

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? För första gången i Sverige använder man modellen Kulturcrew för att undersöka detta. Det är sju kommuner i Skåne som tillsammans med regionala aktörer startar projektet i höst.

Läs mer om Kulturcrew

Giron Sámi Teáhters föreställning Bullá – min bästa ren Foto: Fredric Alm

Det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har sammanställt en vägledning till projekt inom Skapande skola som ska arbeta med det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur. Vad säger lagar, förordningar och riktlinjer? Var finns mer hjälp att få?

Läs vägledningen

Skapande skola är uppskattad

Skolorna uppskattar Skapande skola som ett komplement till kommunens egna kulturinsatser för barn och unga i skolan. Det visar en utvärdering gjord på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys, som blev klar tidigare i år. Kulturrådet har nu gjort en sammanställning av rapporten.

Läs sammanställningen

Omslag: Do Rights!

Ny bok om barns rätt till inflytande

Norden ska vara en region där barn och unga har inflytande över sin vardag. Till hjälp i det arbetet har Nordiska barn- och ungdomskommittén kommit med boken Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation.

Läs mer och ladda ner boken

Barn som testar arkitektur. Foto: Scanpix.

Artikelserie om integrationsprojekt

Nu inleder Kulturrådet en artikelserie om integrationsprojekt på skolor runt om i landet. Under våren 2016 berättar vi löpande om Skapande skola-projekt som har nyanlända i fokus.

Läs mer om artikelserien

Header logo