Ansvarsområden

Vad förbinder sig fristaden till?


Fristäder för förföljda konstnärer finns numera i ett fyrtiotal städer främst i Europa. Förutsättningarna är förstås olika i de olika länderna, och även inom länderna kan det finnas skillnader mellan städerna i hur man väljer att administrera fristadsprogrammet.

Vissa grundläggande åtaganden är dock gemensamma för alla och regleras i ett avtal med samarbetsorganisationen ICORN. Staden förbinder sig till exempel att varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren. Därtill skall man kunna erbjuda ett lämpligt, kostnadsfritt boende samt stå för rimliga kringkostnader, såsom el, vatten, TV, datoruppkoppling och telefon. Staden/kommunen skall också avdela en kontaktperson – en koordinator som har i uppgift att integrera gästförfattaren i stadens kulturliv och förmedla kontakter med sociala och kollegiala nätverk. Koordinatorn är också stadens representant i den internationella samarbetsorganisationen ICORN, till vilken staden också förbinder sig att betala en årlig medlemsavgift.

Vad är ICORN?

Ett fyrtiotal städer i Europa, samt Mexico City och Miami har samlats i det internationella nätverket ICORN – International Cities of Refuge Network. Redan 1994 började man bygga ett nätverk av europeiska storstäder som tog emot författare i behov av skydd. Samarbetsnätverket ICORN bildades 2006 av några europeiska städer och har sin bas i Stavanger. ICORN upprättar en lista på förföljda författare som kan erbjudas fristad hos någon av de anslutna städerna. Författare inom alla genrer kan ansöka om att bli uppsatta på denna lista – även redaktörer och tecknare. En viktig samarbetspartner för ICORN är Internationella PEN, som genom underavdelningen Writers in Prison Committee ansvarar för research och lägesrapport angående författares situation i olika länder. Administrationscentret i Stavanger utgör en kommunikationscentral för både ICORN-städerna och gästförfattarna.

Fristadsprogrammet drivs av enskilda städer och ICORN är en samarbetsorganisation för städerna. Runt om i Europa finns exempel på städer som ger skydd åt aktivister av olika slag, genom andra samarbeten eller som driver liknande program i egen regi. Samtliga svenska fristäder, och en svensk region är dock medlemmar i ICORN.

Läs mer om ICORN
Kontaktuppgifter till ICORN:s medarbetare
Ladda hem avtalet på ICORN:s webbplats

Header logo