À une Raison av Anna Källblad och Chrichan Larson. Medverkande på bilden: Anna Källblad (dans), Kerstin Frödin (flöjt) och Chrichan Larson (cello). Foto: Urban Jörén.

Aktuella bidrag

Ansökningsdatum för 2016 är publicerade på bidragssidorna under respektive konstområde.

Följande ansökningar går att göra online nu: 

 • Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande
 • Fria musikgrupper - turnébidrag
 • Främjandeorganisationer inom bild- och formområdet
 • Kulturexport
 • Konsthantverkskooperativ
 • Litteraturstöd
 • Litterära evenemang i utlandet/Literary Projects Abroad
 • Läs- och litteraturfrämjande insatser
 • Nationella minoriteter - projektbidrag
 • Nationella minoriteter - verksamhetsbidrag
 • Musikarrangörer - projektbidrag
 • Musikarrangörer - verksamhetsbidrag
 • Regionala bibliotek - verksamhetsbidrag (Stockholm)
 • Regionala museer - verksamhetsbidrag (Stockholm)
 • Regional musikverksamhet - verksamhetsbidrag (Stockholm)
 • Regionala och lokala dans-, musik-, musikteater-, och teaterinstitutioner - verksamhetsbidrag (Stockholm)
 • Statlig utställningsgaranti

 • Stöd till planerad utgivning av litteratur

 • Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse
 • Översättningsstöd/Translation Grant

Observera att fler bidrag, som söks via word-blankett, också kan vara aktuella. Under respektive konstområde ser du vilken typ av blankett som gäller.

 

Litteraturstöd, översättningsstöd, stöd till kulturexport och statlig utställningsgaranti går att söka kontinuerligt under hela året.

SUPPORT

För support och bidragsärenden

Telefontid helgfria vardagar
kl. 09.0011.00, 13.0015.00
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Öppet inför helgdagar och klämdagar

SÖK BIDRAG

ANSÖK I GOD TID

Vill du ha hjälp av Kulturrådets support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen.

Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Sent inkommen ansökan
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökningsdatum

FRÅGOR OCH SVAR

Header logo