Botswana. Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Aktörssamverkan inom kulturområdet

Kulturrådet och Sida har haft fyra utlysningar gällande samarbete mellan kulturaktörer i Sverige och partners i Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia och Sydafrika.

Sammanlagt beviljades 63 projekt medel inom de fyra utlysningarna. Aktörssamverkan inom kulturområdet är nu avslutat. Ta gärna del av Kulturrådets slutrapport till Sida.

Header logo