Foto: Anna von Brömssen

Bokstart i Västernorrland: "Vissa vill att vi ska ha bok- och sångstund varje vecka"

Målgruppen för Bokstart i Västernorrland är asylsökande i glesbygd. Många av dem kan bara sitt hemlands språk. Men det brukar lösa sig med kroppsspråk eller med hjälp av någon som erbjuder sig att tolka.

”Det är var den gladaste dagen”, sade mannen på asylboendet efter att Agneta Söstram Bylund, projekthandläggare, länsbiblioteket i Västernorrland, varit på Bokstart besök.

– Det värmde så gott i hjärtat. Den här mannen satt ensam och såg trött ut i. Efter att han varit med på vår bok- och sångstund så tinade han upp, berättar hon.

Sedan sommaren 2016 har Agneta Söstram Bylund och hennes kollega Jessica Öhman, som har hand om Bokstart i Västernorrland, mött omkring 175 familjer som söker asyl. Många bor fortfarande på asylboenden. Bokstart blir ett inspirerande avbrott i en vardag präglad av väntan, oro och tristess.

– Vi möter tacksamhet och glädje. En del säger ”Kan ni inte komma varje vecka?”. Och så får vi höra mycket som inte har med Bokstart att göra, säger Agneta Söstram Bylund.

En del möten berör lite extra. Till exempel den ensamstående kvinna med två små barn som bott i egen lägenhet i ett år men som aldrig haft någon som hälsat på tidigare; eller den trångbodda familjen på flyktingförläggningen som insisterade på att få bjuda på te.

– En mamma var så tacksam när hon fick veta att hon kunde få lånekort utan att ha de fyra sista siffrorna i personnumret.

Engagemang och winwin

På asylboendena brukar Agneta Söstram Bylund, utbildad förskollärare, tillsammans med en kollega från länsbiblioteket bjuda in till en gemensam bok- och sångstund. Det kan vara upp till tjugo familjer med, ibland är även vuxna som inte har barn med. Efteråt delas bokpåsen med tre böcker ut till respektive småbarnsfamilj.

– De som har varit här ett tag tycker att det är jätteroligt med böcker på enkel svenska. Vi uppmuntrar dem att använda sitt eget språk, att titta på bilderna och samspela med barnen. Det blir winwin eftersom föräldrarna samtidigt kan öva på svenskan med de här enkla böckerna, säger hon.

Bokstartarna i Västernorrland möter många från Syrien och Afghanistan men även från anda länder. Informationsmaterialet finns på flera språk men det är aldrig med någon tolk.  Bok- och sångstunden hålls på svenska kompletterat med engelska. Ibland får bokstartarna förlita sig på kroppsspråket.

– Ofta har vi turen att det finns någon som kan tolka från engelska till arabiska.  Och så kan det finnas någon som talar dari och förstår arabiska som kan tolka vidare. Men det är ju lite som viskleken, vi undrar vad det som blir sagt i slutändan. Vi får också vara mer konkreta, tydliga och inte prata på så mycket, säger Agneta Söstram Bylund.

Praktiska hinder

Trots språkbarriärer så brukar de mänskliga mötena fungera. Det administrativa har nästan varit en större utmaning. Att ta reda på vilka asylboenden som finns, var barnfamiljerna bor, hur man når dem, om det finns någon lokal att vara i. De som flyttat till egna lägenheter men som inte hunnit få sina fyra sista siffror är svåra att få tag på.

– I Kramfors kommun finns det flera öppna asylförskolor. Där har vi tagit kontakt via dem. I vår ska vi dra igång ett samarbete med barnhälsovården.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo