Om du vill göra skillnad i världen – läs med ett barn!

Språkets betydelse går inte att överskatta. Det är genom språket vi uttrycker våra behov och vår vilja och utvecklar vår identitet. Barnet utvecklar sitt språk i samspel med andra och att bli läst tillsammans med från tidig ålder har stor betydelse.

Vi vet att tidig språkstimulans och läsning i hemmet lägger en grund för barnets fortsatta språk- och läsutveckling i förskolan och skolan. Det är även tydligt att språk- och läsutveckling hänger ihop, att det skapas positiva eller negativa spiraler när det gäller ordförråd, läsmotivation och läsförmåga.

Alla barn har rätt till ett språk men alla barn inte har samma goda förutsättningar. Studier visar att socioekonomiska bakgrundsfaktorer har betydelse för läsvanor och läsförmåga. Samtidigt visar forskning att högläsning och fri läsning, det vill säga läsning av egen vilja och av eget intresse kan överbrygga sådana klyftor. Att läsa högt med ett barn är ett framgångsrikt sätt att berika barnets ordförråd och väcka intresse för böcker och läsning.

Språket och läsförmågan är avgörande för att vi ska kunna vara delaktiga i samhället. Små barns språk- och läsutveckling är inte ”bara” en kulturfråga. Det är en demokrati-, utbildnings- och socialfråga. Genom att satsa på de minsta barnen och stärka föräldrar som läsande förebilder främjar vi inte bara läsning utan även hälsa, god utbildning och jämlikhet i samhället.

Bokstart bidrar till att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. 

Header logo