Image slider doesn't work, still image displayed instead.

KREATIVA EUROPA

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020.  Programmet innehåller stöd till europeiska aktörer inom konst, kultur, tv, film och dataspel. Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet är nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa i Sverige. Vår gemensamma organisation kallas Kreativa Europa Desk Sverige.

Vi informerar om programmet och ger rådgivning om ni vill söka stöd. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer till oss på Kulturrådet. Vi beviljar inga bidrag inom Kreativa Europa. Alla stöd inom programmet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till kommissionen och har kontor i Bryssel.

Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. På den här webbplatsen kan du läsa om kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där! Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om programmet

Projekt i fokus: ”Aerowaves bygger internationella karriärer”

Dansplattformen Aerowaves erbjuder en internationell scen för oetablerade koreografer ‒ med stöd från Kreativa Europa. Dansens Hus i Stockholm är nybliven medlem.

Läs mer om Aerowaves

EU-projekt: ”Gör inte det ni gör i vanliga fall!”

‒ Jag har aldrig hört talas om någon som har ångrat sitt deltagande i ett Kreativa Europa-projekt. Din värld kommer att växa!

Så avslutade Chrissie Faniadis sin presentation när Desk Kultur anordnade en heldag om att arbeta med samarbeten inom Kreativa Europa. På plats fanns också EU-proffsen Marie Proffit och Yohann Floch.

Brainstorma om kultur för social inkludering

Kulturen ska bidra till social utveckling. Det är en av ambitionerna för det europeiska kulturarvsåret. Men hur samarbetar man med andra sektorer för att nå dit? Var med på brainstorming! Voices of Culture efterlyser deltagare till två samtal under 2018.

Lika villkor en förutsättning för lyckade integrationsprojekt

Det räcker inte med integration ‒ människor måste ha förutsättningar att nå sina egna mål. Och dialog och lika villkor är en förutsättning. Det är några av lärdomarna från kulturorganisationer i Europa som fått EU-stöd för sitt arbete med flyktingar.

Läs mer om rapporten

Samarbeta med schweiziska kulturorganisationer

Pro Helvetia är Kulturrådets schweiziska systermyndighet. De har också internationell verksamhet. Nu utlyser de stöd för europeiska kulturskapare inom scenkonstområdet som vill samarbeta med partners i landet.

Läs mer om utlysningen

Bättre affärsmodeller för kulturorganisationer

Creative Lenses är ett Kreativa Europa-finansierat projekt som vill hjälpa kulturorganisationer att bli ekonomiskt uthålliga genom att utveckla sina affärsmodeller. De berättar mer i sin nylanserade video. 

Se filmen

EU-pris för unga arkitekter

Arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare: Nu är det dags för andra omgången av EU:s arkitekturpris för unga talanger YTAA, Young Talent Architecture Award. Tävlingen riktar sig till unga yrkesverksamma ‒ deltagarna får inte ha tagit sin examen för mer än två år sedan.

Stöd till ökat kunskapsflöde

Innovativa och multidisciplinära förhållningssätt till lärande, mer entreprenörskap inom högre utbildning och ett flöde av kunskap mellan olika sektorer: Erasmus+ utlyser stöd för kunskapsallianser mellan högre utbildning och andra organisationer.

Läs mer om utlysningen

Svenska Skott får EU-pris

Svenska Pauline Skött är kanske mest känd under artistnamnet Skott. Med sin eteriska  popelektronika är hon en av årets tio pristagare inom EU:s musikpris EBBA ‒ European Border Breaker Awards.

Crowdfunding under lupp

75 000 kampanjer sedan 2013 ‒ och närmare 250 miljoner euro till europeiska kulturprojekt. En ny rapport från EU-kommissionen konstaterar att kultursektorn varit snabb att ta till sig crowdfunding.

Läs mer

Bild på projektledarna Karin Englund och Daniel Urey

Shared history vill förena och förändra

Förra året fick Färgfabriken i Stockholm Kreativa Europa-medel beviljade till projektet Shared history, ett samarbetsprojekt inom det årets särskilda utlysning för integrationsprojekt. Tillsammans med sina partners i Polen och Lettland undersöker de konstnärlig integritet kopplat till migration, integration, demokrati och medborgarskap.

Läs mer om Shared history

Folksamling i form av Europa

Nätverket ENCATC och kulturpolitisk forskning

ENCATC är ett av de europeiska nätverk som får stöd från Kreativa Europa. ENCATC är Europas ledande nätverk inom kulturpolitik och kulturförvaltning. Nätverket samlar ett hundratal medlemmar från 40 länder som är verksamma inom forskning, utbildning och inom kultursektorn. Nätverkets senaste årliga kongress i Bryssel handlade bland annat om värdet av de europeiska nätverken och dess hållbarhet.

Läs mer om ENCATC

Bild på barn och lerfigurer

EU-kommissionen uppmärksammar Historieberättarnas samarbetsprojekt

Vad händer när barnen får berätta genom egna bilder? EU-kommissionen uppmärksammar projektet Stoytelling without borders som den svenska organisationen Historieberättarna projektleder, där unga flyktingar får experimentera med videoanimation och illustration för att berätta sina historier.

Läs mer om Historieberättarna

Människor går på tågräls

Sök stöd för resor i Europa

European Cultural Foundation (ECF) har ett stödprogram som kallas STEP – Supporting Travel for Engaged Partnerships – där kulturaktörer kan söka stöd för resor i Europa och grannländerna inom EFTA. Målet är att stödja och skapa långsiktiga gränsöverskridande samarbeten inom Europa inom musik, bild- och formkonst, teater, litteratur, dans, film, dokumentärer, multimedia, design, foto och mode.

Läs mer om STEP

Logotype ECF

Programmet klart för European Culture Forum, 7-8 december Milano

Nu är programmet för årets European Culture Forum publicerat. Syftet med forumet är att diskutera aktuella kulturpolitiska frågor, stärka nätverk och europeiskt samarbete. Under årets konferens i Milano kommer också Europaåret för kulturarv 2018 lanseras.

Läs mer om ECF

Grafik med text Europaåret för kulturarv

Nu öppnar utlysningen för samarbetsprojekt!

Årets utlysning om stöd för samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa har nu öppnat! Som vi tidigare har berättat är 2018 Europaåret för kulturarv och med anledning av det finns också en ny möjlighet att söka stöd för kulturarvsprojekt.

Läs mer om utlysningen

Bild från Littfest

Många svenska aktörer får stöd för att delta i plattformar

EU-kommissionen har nu beslutat om vilka europeiska plattformar som får stöd och Sverige har varit framgångsrikt i denna omgång. I 5 av 13 projekt som beviljats medel deltar svenska aktörer.

Läs mer om fördelningen

Stockholm är Europas åttonde mest kulturella stad

EU-kommissionen har sammanställt kulturell och kreativ aktivitet i 161 städer av Europas 28 medlemsländer. Paris toppar rankingen och Stockholm kommer på delad åttonde plats tillsammans med Dublin.

Läs mer om Europas kulturstäder

Bild på keramik

Aktuella utlysningar inom Nordisk kulturfond

Nordiska kulturfonden stöttar projekt inom alla konst- och kulturområden som bidrar till ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet. För er som planerar nordiska samarbeten finns nu två stödmöjligheter inom Nordisk kulturfond.

Läs mer om Nordisk kulturfond

Hur kan konst och kultur främja interkulturell dialog i en migrationskontext?

Inom ramen för medlemsstaternas och Europeiska kommissionens samarbete Open Method of Coordination har expertgruppen som arbetat med interkulturell dialog publicerat en intressant rapport om konst, kultur och migration i Europa.

Läs mer om Open Method of Coordination

Jean-Claude Juncker om Euopas framtid

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 13 september sitt årliga linjetal kallat State of the Union. Juncker lanserade en rad konkreta förslag och önskningar om EU-samarbetet och dess framtid.

Läs mer om Junkers tal

Lär dig mer om EU-programmet Horisont 2020

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram. I höst anordnar Vinnova kurser som riktar sig till dig som är intresserad av att söka stöd inom programmet.

Läs mer om Horisont 2020

UTLYSNING OM STÖD FÖR SKÖNLITTERÄRA ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har nu öppnat årets utlysning om stöd för utgivning, spridning och översättning av europeisk skönlitteratur. Ansökan är öppen för bokförlag som varit registrerade i minst två år. Två miljoner euro kommer att fördelas i årets bidragsfördelning.

Läs mer om utlysningen

Ny studie om värdekedjor inom de kulturella och kreativa sektorerna (KKS)

EU-kommissionens Generaldirektorat för utbildning och kultur (DG EAC) har publicerat en ny rapport om värdekedjor för olika konst- och kulturformer.

Läs mer om rapporten

Omslag Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2016

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2016

Kulturrådet har nu lämnat den årliga rapporten om svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa till regeringen. Rapporten visar att svenska aktörer inom kultur och audiovisuella medier är mycket aktiva att söka stöd inom programmet. Sammanlagt 52 svenska organisationer deltar 67 olika projekt som beviljades totalt 9 858 794 euro inom Kreativa Europa 2016.

Läs mer om rapporten

Music moves Europe

Vi har tidigare berättat om EU-kommissionens initiativ Music moves Europe som startats för att, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter för branschen, diskutera och sondera behoven hos den europeiska musiksektorn. En rapport har redan publicerats och diskussionen förts vid olika typer av musikarrangemang runt om i Europa.

Läs mer om Music moves Europe

Trans Europe Halles i Lund beviljas nätverksstöd inom Kreativa Europa

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut om stöd till europeiska nätverk. Det var den sista fördelningen av nätverksstöd under hela programperioden för Kreativa Europa 2014-2020. Organisationen Trans Europe Halles beviljades i den hårda konkurrensen och som enda svenska aktör stöd om 250 000 euro årligen under fyra år för projektet Factories of the Imagination: Investing in Cultural Changemakers.

Läs mer om fördelningen

Foto: Andy Sawyer

Projekt i fokus: Trans Europe Halles

Intervju med Birgitta Persson som har lett det Lundbaserade kulturnätverket Trans Europe Halles sedan 2005 och som nu går vidare mot nya utmaningar.

Läs intervjun

Kungliga musikhögskolan i Stockholm (foto: Ola Fogelström)

Beslut om stöd till europeiska samarbetsprojekt

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel har fattat beslut om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer deltar i de internationella projekt som har fått stöd i omgången.

Läs mer om de olika projekten

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo