EU-stöd till kultur - Kulturradet
Image slider doesn't work, still image displayed instead.

KREATIVA EUROPA

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020.  Programmet innehåller stöd till europeiska aktörer inom konst, kultur, tv, film och dataspel. Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet är nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa i Sverige. Vår gemensamma organisation kallas Kreativa Europa Desk Sverige.

Vi informerar om programmet och ger rådgivning om ni vill söka stöd. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer till oss på Kulturrådet. Vi beviljar inga bidrag inom Kreativa Europa. Alla stöd inom programmet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till kommissionen och har kontor i Bryssel.

Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. På den här webbplatsen kan du läsa om kulturdelen i programmet.

Vi finns också på Facebook och Twitter - följ oss gärna där! Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om programmet

Bild på Europeisk karta

13 svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut för årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer har beviljats stöd för att samarbeta internationellt med organisationer i och utanför Europa. Projekten innefattar många konstområden och de svenska organisationerna samarbetar med kulturaktörer från ett stort antal olika länder. Stort grattis till er alla från oss på Kreativa Europa Desk Sverige!

Läs mer om europeiska samarbetsprojektet här

Nytt förslag: Så kan Kreativa Europa bli 2021-2027

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till budget och upplägg för Kreativa Europa under nästa programperiod, 2021-2027. Enligt förslaget ska Kreativa Europa fortsätta vara ett fristående program med en budget på drygt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 19 miljarder kronor, för hela programperioden. Det innebär en höjning med cirka 4,1 miljarder kronor jämfört med nuvarande period.

Läs mer om programförslaget

Bild på årsrapportens framsida.

Rekordmånga svenska organisationer fick stöd 2017

Totalt 19 svenska organisationer fick stöd genom Kreativa Europas delprogram Kultur förra året. Den summa som svenska organisationer var med och delade på 2017 inom programmets kulturdel är den hittills största under programperioden 2014-2020. Över 13 miljoner euro gick till projekt där svenska organisationer deltar.

Läs mer om resultatet för 2017

Till dig som sökt stöd för europeiska samarbetsprojekt

Har du sökt stöd för europeiska samarbetsprojekt tidigare i år? Besked om vilka projekt som får stöd kommer i mitten på juli.

Läs mer om det kommande beskedet

Bild på loggan för Music Moves Europe

Utlysningar om stöd: Music Moves Europe

Nu har EU-kommissionen fyra utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras. 

Läs mer om satsningen

Detaljbild på EU-flaggan. Foto: Silje Bergum Kinsten/ Norden.org

Kosovo deltar i Kreativa Europa

Kreativa Europa har fått ett nytt deltagarland när Kosovo nu går med i programmet. Överenskommelsen är ett resultat av EU:s strategi för internationella kulturella relationer och Kosovo är det sista av de sex länderna på västra Balkan som går med i programmet.

Läs hela nyheten

Projekt i fokus: Follow the Vikings

Gun Bjurberg är verksamhetschef för Vikingagården Gunnes gård i Upplands Väsby som är en av femton organisationer i samarbetsprojektet Follow the Vikings. Projektet får stöd genom Kreativa Europa för att göra det gränsöverskridande vikingaarvet tillgängligt för en världsomfattande publik. Här berättar Gun mer om projektet och sina erfarenheter från samarbetet.

Läs intervjun

Bild på man framför färgglad mindmap. Foto: Shutterstock

EU-kommissionen föreslår ny Agenda för kultur

Att stärka internationella relationer inom kultur, stödja jobb och tillväxt i kulturella och kreativa näringar och utnyttja kulturens makt för att bidra till social sammanhållning. Det står i fokus för förslaget till ny Agenda för kultur, ett viktigt strategidokument för kulturpolitik inom EU, som EU-kommissionen antog den 22 maj.

Läs mer om förslaget

Bild på loggan för Europaåret för kulturarv.

Europaåret för kulturarv: Fyra svenska organisationer får stöd

Nu är det klart vilka samarbetsprojekt som fått stöd i förra årets specialutlysning med fokus på Europaåret för kulturarv 2018. Fyra svenska organisationer deltar som partners i projekt som fick stöd i utlysningen. Stort grattis till er!

Läs mer om resultatet

Bild på Sara Mannheimer som bidrar med en nyskriven text i den nya novellsamlingen. Sara Mannheimer utkom nyligen med boken av Urskilja oss. Foto: Carla Lomakka

EU:s litteraturpris firar tio år

I år är det tio år sedan EU:s litteraturpris delades ut för första gången. För att uppmärksamma jubileet har EU-kommissionen valt att i år låta priset ta formen av en tävling. Alla de 108 författare som fått priset har bjudits in för att skriva var sin novell på temat ”en europeisk berättelse”. En av de 36 författare som antog uppdraget var Sara Mannheimer som 2012 fick EU:s litteraturpris för sin roman Handlingen (Wahlström och Widstrand).

Läs mer om priset

Utvärdering av Kreativa Europa

Nu har EU-kommissionen presenterat en halvtidsutvärdering av den första halvan av Kreativa Europas programperiod, en så kallad mid-term evaluation report. Rapporten slår bland annat fast att programmet har skapat mervärde för EU, framför allt genom sin inriktning på gränsöverskridande samarbete.

Läs mer om utvärderingen

Bild från projektet Rhizome, Nederländerna, som valts ut som finalist för EU:s arkitekturpris för unga arkitekter. Bilden föreställer en gata i Addis Abeba, Etiopien.

12 finalister är klara för arkitekturpris

12 projekt har blivit utvalda som finalister för EU:s pris för unga europeiska arkitekter, YTAA. Fyra av finalisterna kommer att få ta emot pris vid en ceremoni i Venedig i september.

Läs om alla finalisterna

Bild på den nya OMC-rapporten från OMC-gruppen för deltagande styrning av kulturarv.

Ny rapport om kulturarv och deltagande styrning

Nu har det kommit en ny rapport om innovativa sätt att på olika nivåer och med deltagande i fokus styra i frågor som rör kulturarv – vare sig det handlar om materiellt, immateriellt eller digitalt kulturarv. Rapporten är skriven av experter från 27 europeiska länder, bland annat från Riksantikvarieämbetet, som ingår i OMC-gruppen för deltagande styrning av kulturarv.

Läs mer om rapporten

Utlysning: Förslag till nytt mobilitetsstöd

EU-kommissionen har nu öppnat en utlysning som handlar om att förbereda inför ett mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Stödet är tänkt att ingå i den kommande programperioden för Kreativa Europa 2021−2027 och ska stärka den internationella rörligheten för konstnärer och kulturarbetare.

Läs mer om utlysningen

Utlysning: pilotprojekt om kulturella och kreativa näringar

EU-kommissionen utlyser stöd för ett pilotprojekt kallat Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries. Syftet är att definiera och prova policies och initiativ för att utveckla hållbara kulturella och kreativa näringar i Europa.

Läs mer om utlysningen

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo