Film från mötet om Horisont 2020 och Kreativa Europa

Den 12 september anordnade vi på Kreativa Europa Desk Sverige en informationsträff tillsammans med Vinnova om stödmöjligheter inom EU-programmen Kreativa Europa och Horisont 2020. Här kan du se filmer från konferensen och läsa en kort sammanfattning av dagen.

Presentation av Horisont 2020

Informationsträffen hölls på Dansmuseet i Stockholm och inleddes med en presentation av Anna Halldén och Johan Lindberg, nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 på Vinnova. I sin presentation fokuserade de på möjligheter för aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna inom programmet som är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014–2020.

Här kan du se en video från presentationen:


Projektexempel: I-Media-Cities

Dagens andra programpunkt var en presentation av projektet I-Media-Cities som fått stöd genom Horisont 2020, genom Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen som är en av programmets tre prioriteringar. I projektet deltar Stockholms universitet och Filminstitutet. Kajsa Hedström, projektledare på Filminstitutet och Ingrid Stigsdotter, forskare i filmvetenskap vid Stockholms universitet, presenterade projektet. Bland annat berättade de om sina erfarenheter från ansökningsprocessen och tog upp intressanta tips och råd för dig som är intresserad av att söka stöd inom Horisont 2020.


Presentation av Kreativa Europa

Den tredje programpunkten handlade om Kreativa Europa och vilka möjligheter det finns att söka stöd inom programmet. Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Sverige/ Kulturrådet
och Anders Wilhelmsson, Kreativa Europa Desk Sverige/Filminstutet gjorde varsin presentation om delprogrammet Kultur respektive delprogrammet Media.

Här kan du se en video från presentationen:


Projektexempel: Moving Docs

Cecile Bolvinkel från den Köpenhamnsbaserade organisationen European Documentary Network presenterade projektet Moving Docs. Projektet har fått stöd genom Kreativa Europas delprogram MEDIA.

Här kan du se en video från presentationen:


Projektexempel: FAIDRA

Dagens sista programpunkt var en presentation av projektet Family Separation Through Immigration – Dramatizing Anectotal European History, (FAIDRA). Projektet har stöd genom Kreativa Europa Kultur. Stefan Hansen, producent på Teater Sagohuset i Lund, berättade om projektet och gav tips och råd för dig som är intresserad av att söka stöd för ett europeiskt samarbetsprojekt.

Här kan du se en video från presentationen:

Header logo