Foto: Kari Jantzén

Uppdrag

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.

Kultur är livet – från vaggan till graven möts vi av olika kulturyttringar som berör oss. Barn och vuxnas tillvaro kan bli djupare och mer meningsfylld när den fylls av eget skapande och andra kulturupplevelser. Skolan är en miljö där alla barn kan möta kultur i dess många former. På arbetsplatsen kan kulturaktiviteter minska stressen och förbättra sammanhållningen. Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv – vilket sannolikt är avgörande för hälsan.

Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv, vilket sannolikt är avgörande för hälsan. Ökade krav på god hälsa, sjukvårdens möjligheter och en human åldringsvård lockar fram nya idéer om hur kultur i alla dess former kan berika människor. Kultur på recept, Konst i vården och Kultur för äldre är tre exempel på etablerade projekt inom vården, som ska öka välmående och förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att informera om pågående arbeten inom kultur och hälsa.

Header logo