Budgetproposition

Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen om hur statens ekonomiska resurser ska fördelas. Riksdagen fattar sedan beslut om statsbudgeten. Kulturområdet tillhör utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Header logo