Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


16-17 maj 2018, Stockholm

Biblioteksdagarna

Tid: 16-17 maj 2018
Plats: Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14

Biblioteksdagarna är en konferens som Svensk biblioteksförening arrangerar varje år. Vi har en monter och finns på plats för att svara på frågor och berätta mer om vår verksamhet.

Mer information finns på Svensk biblioteksförenings webb.


16-19 maj 2018, Helsingborg

BIBU 2018

Tid: 16-19 maj 2018
Plats: Dunkers kulturhus, Helsingborg

Bibu är en mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Den scenkonst som presenteras ska ligga i utvecklingens framkant och attrahera utövare, arrangörer och lärare från hela landet, Norden och övriga världen. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar.

Kulturrådet kommer att finnas på plats under Bibu, bland annat i panelsamtal på temat: Scenkonst av, med och för de boende, där Simon Strömberg och Viktoria Nguema från Kulturrådet berättar om Kreativa platser och Ortens verklighet. Julia Sundberg, danshandläggare, kommer fredag 18 maj att delta i en paneldebatt om internationalisering av scenkonst och hur svenska fria aktörer kan nå ut i världen.


24-25 maj 2018, Reykjavik

Roots and Wings

Tid: 24-25 maj 2018
Plats: Veröld - Vigdís' house University of Iceland, Brynjólfsgata 1, Reykjavik
Anmälan: Sker online.

Hur kan kultur- och utbildningsinstitutioner bidra till att skapa dialog ett mångkulturellt samhälle? Det är en fråga som kommer att diskuteras under konferensen Roots and Wings i Reykjavik, Island, i maj. Vår handläggare Simon Strömberg deltar i seminariet och kommer att göra en presentation av satsningen Kreativa Platser.

Läs mer om Kreativa Platser.


30 maj - 1 juni

New York Right’s Fair

Vi deltar på mässan New York Right’s Fair med en monter, the collective Nordic stand, Level: #1, booth # 101-103. På plats finns personal som arbetar med verksamheten Swedish Literature Exchange.

Läs mer om Swedish Literature Exhange.


9-17 juni

Järvaveckan

9-17 juni pågår Järvaveckan på Järvafältet norr om Stockholm. Järvaveckan är en mötesplats med människor och samtal i fokus, målet är att minska avståndet mellan folk och folkvalda för att skapa bättre förutsättningar för alla att engagera sig i samhällsfrågor. Kulturrådet arrangerar två seminarier under veckan:

Fredag 15 juni - Vad betyder kulturskolan för inkludering?

Söndag 17 juni  - Framgångsrecept för projekt i orten

Läs mer om Järvaveckan


15 juni

CREATIVE PEOPLE AND PLACES

Arts Council Englands årliga konferens för erfarenhetsutbyte inom satsningen Creative people and places i Wolverhampton, UK. I år är rubriken People, Place, Power och Viktoria Nguema från Kulturrådet och Kreativa Platser deltar i ett panelsamtal om deltagardriven konst och kultur ur ett globalt perspektiv.

Läs mer om konferensen

Läs mer om Creative People and Places

 

Header logo