Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

17 november, Göteborg

Konferens om nyanlända och kulturens betydelse

Den 17 november i Göteborg arrangerar Kulturskolerådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs stad en konferens tillsammans med Kulturrådet om unga på flykt. Fokus ligger på samverkan. Hur stärker vi tillsammans förutsättningarna för nyanlända i kulturskolan, inom Skapande skola och andra områden där unga finns?

Läs mer om konferensen och anmälan här


23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen här


29 januari 2018, Stockholm

Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och mångfald

Tid: 29 januari 2018, kl. 9:30-16:30
Plats: Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm
Anmälan: se denna sida på Kulturanalys Nordens webbplats

En dag fullspäckad med ny fakta, kunskap och debatter. Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle, och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder. Kulturrådet medverkar i ett av dagens fyra teman, "Ett inkluderande nordiskt kulturliv – hur ser framtidens kulturliv ut?".

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoriteter, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Sveriges kultur- och demokratiminister kommer att medverka under dagen.

Header logo