Arbetsgruppen för facklitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för facklitteratur i vid bemärkelse samt genomillustrerad facklitteratur, i såväl svenskt original som i svensk översättning. Med genomillustrerad facklitteratur avses facklitterära titlar där bilden förstärker/förklarar texten. Facklitteratur inom områdena konst och skönlitteratur bedöms inom arbetsgruppen för bildverk samt serier respektive arbetsgruppen för skönlitteratur.

Anders Persson, universitetslektor i filosofi, Stockholm/Södertörn (ordförande)

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi, översättare, författare, Stockholm/Skövde

Henrik Brändén, molekylärbiolog, Uppsala

Sofia Lilly Jönsson, journalist, musikvetare och kulturskribent, Visby

Stina Otterberg, kritiker, skribent, litteraturvetare, Göteborg

Annika Persson, journalist och författare, Stockholm

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund/Gotland

Bidragsinformation

Header logo