Arbetsgruppen för bidrag till fonogram

Patric Kiraly, utvecklingsledare, Uppsala (ordförande)

Mattias Alkberg, musiker och poet, Luleå

Mats Berglund, musiker och lärare, Klässbol

Anna Einarsson, musiker och komponist, Uppsala

Niclas Pereira dos Reis Lindblad, verksamhetsledare, Stockholm

Anna Petrini, musiker, Stockholm

Sten Sandell, musiker och komponist, Stockholm

Jenny Wilson, musiker, Stockholm

Lisen Rylander Löve, musiker, Göteborg

Elena Wolay, producent och musikjournalist, Malmö

Header logo