Kulturrådets personal

Kulturrådet har i dag cirka 85 anställda och är uppdelat i sex enheter: staben, enheten för kommunikation och omvärld (KOM), enheten för konstarter och regional utveckling (KRU), enheten för litteratur och bibliotek (LB), enheten för kultur i skolan och analys (KSA) samt enheten för verksamhetsstöd (VS).

Dessutom finns kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) som en självständig enhet under generaldirektören.

Staffan Forssell är generaldirektör för Kulturrådet. 

Se organisationsschema

Läs mer om styrelse samt arbets- och referensgrupper

Kontakta Kulturrådets medarbetare

E-postadresserna till Kulturrådets medarbetare följer principen fornamn.efternamn@kulturradet.se

Namn Telefon Enhet Titel Arbetsuppgifter
Antas, Maria 08-51926407 LB Handläggare Svensk litteratur i utlandet
Audouard, Roberto 08-51926495 VS IT-tekniker
Bergmark, Emma 08-51926477 KSA Utredare Kvantitativ uppföljning, statistik, Kulturskolecentrum
Bergström Larsson, Susanne 08-51926483 LB Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef Internationellt litteraturutbyte
Berns, Robert 08-51926479 VS Administratör Administration av bidrag
Björkman, Peter 08-51926459 LB Handläggare Stärkta bibliotek
Bosdotter Nilsson, Anna 08-51926468 VS Administratör Administration av bidrag
Boström, Magnus 08-51926428 KSA Enhetschef Regional verksamhet och uppföljning
Brilioth, Margareta 08-51926489 KRU Koordinator, stf. enhetschef Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Brilioth Biörnstad, Lotta 08-51926486 LB Enhetschef Litteratur
Brisander, Cecilia 08-51926457 LB Handläggare Främjande av nationella minoriteters litteratur
Brännfors, Alexander 08-51926496 VS Systemtekniker
Chitgar, Mary 08-51926463 KOM Kommunikatör Kommunikation
Christensen Luotsinen, Monica 08-51926404 KRU Handläggare Scenkonst, dans
Crisbi, Nardin 08-51926465 KSA Handläggare Skapande skola
Deswar, Alan 08-51926478 VS Administratör Administration av bidrag
Eineborg, Anna 08-51926505 KRU Handläggare Bild och form
Engman, Amanda 08-51926498 VS Systemförvaltare
Eriksson, Monica 08-51926430 VS Personaladministratör
Fagerlind, Marie 08-51926443 KSA Handläggare Skapande skola
Forssell, Staffan 08-51926521 Stab Generaldirektör
Gabrielsson, Kennet 08-51926403 KOM Kommunikatör
Haglund, Lisa 08-51926453 ALMA Handläggare Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Hallmans, Katarina 08-51926431 VS Arkivarie Arkivarie, registrator
Hammar, Emil 08-51926493 KSA Utredare Uppföljning
Heller, Ingrid 08-51926416 KOM Kommunikatör
Hirsch, Heli 08-51926488 KSA Utredare, stf. enhetschef Uppföljning
Höijer, Susanna 08-51926450 LB Handläggare Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek
Ivarsdotter Haddad, Eliana 08-51926412 VS Administratör Administration av bidrag
Jernberg, Maude 08-51926485 VS Administratör Administration av bidrag
Jesic, Jelena 08-519264xx KRU Koordinator Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Johansson, Birgit 08-51926452 VS Registrator
Junback, Siv 08-51926446 Stab Personalhandläggare
Karlsson, Elisabet 08-51926497 KRU Handläggare Scenkonst, teater
Kucer, Mariella 08-51926417 ALMA Kommunikatör Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Kärrö, Jan 08-51926461 LB Handläggare Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur
Lamppa Lönnbro, Veronica 08-51926481 KRU Enhetschef Scen, musik, bild och form
Landin, Jochum 08-51926504 KRU Handläggare Projektbidraget Kultur för barn och unga
Larsson, Annelie 08-519264xx KSA Utredarstöd Projektledning rapport Kreativa platser 1 mars 2019
Larsson, Elise 08-51926445 VS Ekonomiadministratör
Lausevic, Vladan 08-51926502 VS Administratör Kundsupport
Lawson, Bella 08-51926503 LB Handläggare Nationella minoriteters kultur
Lempert, Mårten 08-51926414 KSA Handläggare Kulturskolecentrum
Linder Eknor, Jakob 08-51926460 KRU Handläggare Fonogram, turnébidrag fria musikgrupper
Livén West, Anna 08-51926482 KRU Handläggare Bild och form
Löfgren, Hans 08-51926405 VS Kontorsvaktmästare
Löfström Ellverson, Jenny 08-51926429 KSA Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
MacDermott, Bongi 08-51926469 KOM Enhetschef Kommunikation
Marques, Luciana 08-51926466 KRU Handläggare Musik, arrangörer
Matisic, Nikola 08-51926411 KRU Handläggare Fria musikgrupper och turnébidrag
Nguema, Viktoria 08-51926432 KSA Handläggare Kreativa platser
Norrman, Irma 08-51926490 KOM Kommunikatör Kommunikatör
Oljons, Helene 08-51926425 KOM Pressansvarig
Ottosson, Eva 08-51926424 KOM Kommunikatör
Palm, Malin 08-51926419 KSA Handläggare Kulturskolecentrum
Palm, Marcus 08-51926480 VS Kontorsvaktmästare
Pettersson, Joakim 08-51926442 Stab Internrevisionschef
Pörtfors, Lykke 08-51926456 KSA Handläggare Skapande skola
Ragnar Öberg, Monica 08-51926423 VS Ekonomiansvarig, vik. enhetschef
Rehbinder, Eva 08-51926422 KOM Handläggare/kommunikatör Internationellt, Kreativa Europa Desk
Rickardsson, Martin 08-51926438 KSA Utredare Uppföljning, utredning
Ringberg, Anna 08-51926448 LB Handläggare Litteratur, läsfrämjande
Rosenström, Elin 08-51926415 KOM Verksamhetsansvarig Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor
Råbe, Ronak 08-51926458 Stab Jurist Jurist
Sahlbrand, Ina 08-51926427 VS Ekonomiadministratör
Santikos, Zoi 08-51926487 LB Handläggare Litteratur, läsfrämjande, nationella minoriteter
Seigerlund, Isa 08-51926447 Stab Personalstrateg
Sigeland, Helen 08-51926433 ALMA Kanslichef Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Sjöström, Klara 08-51926462 KOM Webbredaktör Webbredaktör
Skare, Ingrid 08-51926441 KSA Utredare Utredare, kvalitativ uppföljning, Kulturskolecentrum
Ström, Nina 08-51926402 LB Handläggare Bibliotek, läsambassadören
Strömberg, Simon 08-51926434 KOM Verksamhetsutvecklare Breddat deltagande, Kreativa platser,
Suatan, Nina 08-51926451 LB Handläggare Bokstart
Söderberg, Linda 08-51926426 KOM Kommunikatör Kulturskolecentrum
Telenius, Maria 08-51926444 LB Handläggare Bokstart, Bibliotek
Thomson, Isabel 08-51926439 KRU Handläggare Musik, fonogram, samverkan med komponist
Tingström, Anette 08-51926492 Stab GD-assistent
Törnqvist, Anna 08-51926491 VS Controller
Uhrzander, Fredrik 08-51926449 KSA Utredare Uppföljning, utredning
Warmboe, Thorleif 08-51926435 KOM Kommunikatör
Westin, Signe 08-51926464 Stab Verksamhetsstrateg, stf. generaldirektör
Westling, Karin 08-51926437 KSA Handläggare Tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar, regional tillväxt
Viklund, Sofia 08-51926454 VS Systemförvaltare
Wiström, Karin KRU Handläggare Musik, redovisningar
von Hove, Caroline 08-51926413 KRU Handläggare Scenkonst, teater
von Rosen Stövind, Greta 08-51926418 Stab Jurist
Zachrisson, Stefan 08-51926408 KOM Kommunikatör Kommunikation
Zarazua, Catarina 08-51926467 KRU Handläggare Fria dansaktörer
Zibell, Malte 08-51926455 VS Systemutvecklare
Zorn, Henriette 08-51926420 LB Handläggare Barn- och ungdomsbokskatalogen, kulturtidskrifter, bibliotek
Åberg, Andreas 08-51926484 KRU Handläggare Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Åhgren, Maria 08-51926409 KRU Handläggare Regional samverkan, kultursamverkansmodellen.
Åström, Erik 08-51926440 KRU Handläggare Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Övling, Johanna 08-51926494 KSA Utredare Uppföljning, utredning
Header logo