Image slider doesn't work, still image displayed instead.

QUICK FIND

Scenkonst på mässor

Kulturrådet samordnar en svensk närvaro på internationella mässor för scenkonst.

Genom samtal, seminarier och presentationer i samverkan med mässorna, utövare och nyckelpersoner på plats kommer Kulturrådet att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mässor runt om i världen. På vissa av mässorna genomförs samordningen genom en gemensam nordisk monter.

Kulturrådet tar även årligen fram katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience, som sprids i olika internationella sammanhang och nätverk.

Medverkan i Kulturrådets samordning är bara möjlig för aktörer som har stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, samt agenter eller producenter som företräder dessa.

Illustration: Maria de Maré.

Cinars Logo

Kulturrådet samordnar svensk närvaro under Cinars Biennal 2018

Kulturrådet samordnar svensk och nordisk närvaro under Cinars i Montreal den 12–17 november. Kulturrådet är koordinator och den svenska parten för Nordic Square, en stor nordisk monter på biennalen CINARS 2018, den internationella mässan för scenkonst i Kanada som samlar över 1 000 professionella aktörer från ett 40-tal länder. Genom det nordiska samarbetet kommer bland annat en introduktion ordnas och en nordisk mottagning att genomföras i samarbete med de nordiska ambassaderna.

Läs mer om samordningen

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

PAMS, Performing Arts Market, pågår i Seoul den 7–12 oktober 2018. Kulturrådet och våra nordiska samarbetspartner koordinerar en nordisk närvaro, ett mindre informationsbord och panelsamtal om pågående nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken.

Läs mer om Kulturrådets samordning

Bild APAP

Kulturrådet samordnar svensk medverkan på APAP

Som tidigare år så möjliggjorde Kulturrådet för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen i New York som 2018 inträffade den 12–16 januari.

Läs mer om samordningen

Header logo