Så redovisar ni

Bidragsmottagaren ska senast i september påföljande år redovisa bland annat vilka insatser som genomförts, gjorda  erfarenheter och vilka kulturaktörer anlitats.

Kulturaktörerna ska uppfylla Kulturrådets krav på professionalitet och stämmas av mot treårsprincipen. Det ekonomiska utfallet ska redovisas och här är det viktigt med tidigt uppföljning redan under våren, så att oanvända medel kan gå aktiviteter inom Skapande skola.

Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst; ni använder samma inloggningsuppgifter som i ansökan. Till höger hittar ni blankettexemplen för läsåren 2016/17 och 2017/18.

Skapande skola utvärderas löpande och rapporteras till regeringen. Bidragsmottagaren måste därför i ansökan och redovisningar lämna korrekta uppgifter.

REDOVISNING

läsåret 2016/17

Skapande skola-bidraget för läsåret 2016/17 ska redovisas senast den 28 september 2017. Länken till onlinetjänsten öppnar den 3 maj 2017.

Redovisningen görs online

Blankettexempel för läsåret 2016/2017 (pdf)

Redovisningsblankett arbetsmaterial

Bilaga för redovisning av kulturaktörer


läsåret 2017/18

Skapande skola-bidraget för läsåret 2017/18 ska redovisas senast den 27 september 2018

Blankettexempel för läsåret 2017/2018 (pdf)

Header logo